Sökning: "elin sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden elin sundström.

 1. 1. Säveån My Love – A Multispecies Story Through a River-and-Crafter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Elin Sundström; [2020-01-23]
  Nyckelord :Konsthantverk; keramikkonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringens roll i strävan mot hållbar konsumtion : En kvantitativ studie om konsumenters hållbara köppåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Elin Lundin; [2020]
  Nyckelord :Sustainable marketing; sustainable consumption; environmental awareness; purchasing behavior; purchasing decisions; overconsumption; climate change; grocery stores; groceries; Hållbar marknadsföring; hållbar konsumtion; miljömedvetenhet; köpbeteende; köpbeslut; överkonsumtion; klimatförändring; livsmedelsbutiker; dagligvaror;

  Sammanfattning : Title: The role of marketing in the pursuit of sustainable consumption Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Authors: Emelie Johansson, Elin Lundin Supervisor: Zahra Ahmadi and Akmal Hyder Examiner: Agneta Sundström Date: 2020 – 06 Aim: The aim of the study is to examine the extent to which sustainable consumption is perceived and how sustainable marketing influences consumers' purchasing behavior and awareness.   Method: In this study, we have used a quantitative method consisting of a survey. LÄS MER

 3. 3. Effekten av virtuella möten : En studie om hur virtuella möten påverkar B2B-relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Hilferink; Amanda Sundström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :B2B; kundrelationer; förtroende; engagemang; kommunikation; virtuella möten; F2F; icke-verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten,relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer? Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur virtuella mötens avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen, i kontrast till F2F-möten. LÄS MER

 4. 4. Hur matematikundervisning kan utmana elevers resonemangsförmåga ochmotivation. - En studie om vad som kan resultera i ökad måluppfyllelse på grundskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Elin Sundström; Katarina Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Ability to reason; motivation and laboratory education;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine the aspects regarding how laboratory education can affect student’s ability to reason and their motivation for the subject.  To perform this study from a qualitative perspective we have used the method participatory observations. LÄS MER

 5. 5. COMMUNICATION AND HIGH QUALITY COACH-ATHLETE RELATIONSHIP : THE MODERATING ROLE OF ATHLETE ATTACHMENT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Gisslén; Elin Sundström; [2019]
  Nyckelord :coach-athlete relationship; communication strategies; COMPASS; 3Cs 1C; attachment; sports psychology; tränar-idrottar-relationen; kommunikationsstrategier; COMPASS; 3Cs 1C; anknytningsteori; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : This cross-sectional study presented two aims: 1) to examine whether associations could be found between athletes’ use of communication strategies conflict management, openness and support, and athletes’ perceptions of coach-athlete relationship quality, and 2) to examine whether athletes’ attachment style (secure, anxious-ambivalent or avoidant) would act as a moderator for this association. A sample of 396 athletes (males = 183, females = 210) whose age ranged from 15 to 60 years (mean age = 19. LÄS MER