Sökning: "elina lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden elina lindgren.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Paula Dabbour; Elina Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Intellectual disability; Nurse s experience; Nursing; Treatment; Bemötande; Erfarenheter; Intellektuell funktionsnedsättning; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Dabbour, P & Lindgren, E. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15/30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elina Ambjörnsson; Max Lindgren; [2017-06-13]
  Nyckelord :hazel; biodiversity; intangible cultural heritage; environmental management; long-horned beetles; hassel; biologisk mångfald; immateriellt kulturarv; naturvård; långhorniga skalbaggar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård, 15 hp, 2017.... LÄS MER

 3. 3. Den digitaliserade grafiskaprofilen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Elina Lindgren; Angelina Sheremet; [2017]
  Nyckelord :brand identity; brand manual; digital style guide; digital grafisk profil; grafisk identitet; grafisk manual;

  Sammanfattning : I vårt allt mer digitaliserade samhälle är det viktigt för företag att nå ut på de digitala plattformarna. För att göra detta krävs det att materialet i den grafiska profilen är digitalt anpassat och klarar kraven för bland annat webben. LÄS MER

 4. 4. Motivation på distans : en studie om motiverande ledarskap på distans inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Elina Skager; Katarina Lindgren; [2016]
  Nyckelord :motivation; leadership; motivating leadership; motivational leadership at a distance; motivation; ledarskap; motiverande ledarskap; motiverande ledarskap på distans;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ledare arbetar med motivation när ledare och medarbetare har ett geografiskt avstånd mellan varandra. Studien kommer för organisationer med ledarskap på distans bidra med kunskap om hur motivationsarbete kan utföras trots en fysisk distans. LÄS MER

 5. 5. Sparka uppåt : En undersökning om satir i litteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Thorén; [2013]
  Nyckelord :Satir; Litteratur; August Strindberg; Astrid Lindgren; Tage Danielsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER