Sökning: "elina sjögren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden elina sjögren.

 1. 1. How do Personal Values Relate to Strategic Thinking

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Sjögren; Elina Fredlund; [2018]
  Nyckelord :cognition; cognitive abilities; cognitive styles; cognitive process profiling; strategic thinking; decision making; problem solving; values; value systems; value orientation; correlation analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : In the light of globalization and a growing demand for handling complexity and uncertainty, the ability to think strategically is a vital asset for future managers. However, there is no consensus in the definition of strategic thinking. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elina Sjögren; Anna Scholander; Madeleine Wessel; [2018]
  Nyckelord :tillgänglighet; stress; upplevd stress; arbetsrelaterad stress; e-mail;

  Sammanfattning : Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid i relation till upplevd stress har uppmärksammats i media under de senaste åren. Studier som har undersökt sambandet har dock visat motsägande resultat. LÄS MER

 3. 3. ”inte ska väl lilla jag” eller ”alla är rädda för överläkaren” : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ronden och arbetsledarrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Sahlin; Elina Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Nurse; ward round; professions; leadership; communication; Sjuksköterska; rond; yrkesprofessioner; arbetsledare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftade till att undersöka nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskors upplevelser avseende rondsituationen och arbetsledarrollen. Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. Åttasemi- strukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Att vara"svensk"som"invandrare"En studie om invandrarkvinnors identitetsskapande och känsla av samhörighet

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Elina Forsell; Amra Kartal; Isabelle Sjögren; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Invandrare; Kvinnor; Identitet; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Att känna sig svensk trots att man bott i Sverige en längre tid är inte alltid en självklarhet. Känslan av tillhörighet bottnar i någonting annat, mycket djupare än vad som kan ses på ytan. I antologin belyser vi kvinnor i varierande åldrar och deras identitetsskapande i det svenska samhället. LÄS MER