Sökning: "elisabeth Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden elisabeth Grund.

 1. 1. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Andreas Lindh; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

  Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER

 2. 2. SAMBAND AVKODNING NOTER och ORD. "När jag ska läsa noter är det som att läsa text, det sätter sig liksom inte..."

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMagisteruppsats: 15 hpProgram och/eller kurs: SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Per-Olof ThångExaminator: Monica ReichenbergRapport nr: HT18-2910-268-SLP610Nyckelord: avkodningsförmåga, ord, noter, läsning, SVR, kulturskola, lärmiljöSyfte: Studiens syfte är att främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. Om det finns något samband mellan de båda avkodningsförmågorna, är studiens syfte att i samverkan med elever, föräldrar och lärare främja den mest optimala lärmiljön utifrån elevernas förutsättningar, så de får det stöd de är i behov av även i kulturskolan. LÄS MER

 3. 3. Att börja på förskolan- en litteraturstudie om barns inskolning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Hirmas Karner; Emeli Jansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractAtt skolas in i förskolans verksamhet är en process som alla barn som går på förskolan har varit med om. Mötet med förskolans värld kan ses som den första kontakten som barnet och dess familj har med skolans värld. LÄS MER

 4. 4. "Klart du är en tjej. Du har ju långt hår med flätor och kjolar" : Hur kön görs i Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Identitet; litteratur; värdegrund; Nussbaum; genus; kön; Langmann; tolererande subjekt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv (2016) kan användas i svenskundervisningen utifrån skolans värdegrund samt hur den kan möjliggöra, som Elisabeth Langmann benämner det, tolererande subjekt. Utvalda delar av romanen analyseras utifrån Judith Butlers teori om hur kön görs, vilka ligger till grund för de didaktiska implikationerna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbetssätt för att främja hälsa genom egenvård och livsstilsförändringar hos personer med hypertoni. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elisabeth Helgesson; Gunilla Lundström Ebbesdotter; [2019]
  Nyckelord :Hypertension; health; lifestyle changes; nurse; self-care;

  Sammanfattning : Background: Hypertension is a global health problem that can lead to serious complications such as stroke and congestive heart failure. Nurses' work includes promoting lifestyle changes, motivating, compliance with medication, and providing regular follow-ups to improve blood pressure. LÄS MER