Sökning: "elise göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elise göransson.

  1. 1. Rekrytering och utvärdering av fystränare inom herrelitishockeyn : En undersökning av SHL-lagens strategier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Elise Göransson; Linnea Bergström; [2018]
    Nyckelord :Rekrytering; rekryteringsprocess; utvärdering; utvärderingsprocess; fystränare; idrottsorgansationer; SHL;

    Sammanfattning : Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är fystränare. LÄS MER