Sökning: "elit språk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden elit språk.

 1. 1. Den geniale vetenskapsmannen? : En analys av läroböcker i fysik utifrån teknisk diskurs och teknokratisk ideologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Björn Apelqvist; [2010]
  Nyckelord :naturvetenskap; elevers intresse; auktoritetstro; läromedel;

  Sammanfattning : Elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen minskar. Detta är en långvarig trend som gäller större delen av västvärlden och som inte har brutits av de idéer och resultat som kommit ur forskningen inom naturvetenskapens didaktik. LÄS MER

 2. 2. La retroalimentación y la motivación: ¿cómo y cuándo? : Un estudio sobre la posible aplicación de estrategias de retroalimentación del deporte en la enseñanza de una segunda lengua.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Wargclou; [2008]
  Nyckelord :feedback; motivation; undervisning;

  Sammanfattning : Studien belyser hur vi använder feedback i undervisningen av ett andra språk, och hur den kan påverka motivationen hos eleverna. En jämförelse har gjorts mellan feedback som används i idrotten och feedback i undervisningen för att nå ett möjligt resultat att den sportsliga feedbacken, i någon form, kan tillämpas i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Konsten att tillverka en identitet-En studie av orsakerna och mobiliseringen till våldet i centrala Kalimantan 2001

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saam Beik; Zacharias Strinde; [2008]
  Nyckelord :Indonesien; Etnicitet; Instrumentell Etnicitet; Kalimantan; Usop; Mohammad; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sampit, en stad i provinsen centrala Kalimantan på ön Borneo, blev i februari 2001 skådeplats för en attack på den invandrade folkgruppen madureser iscensatt av de infödda dajakerna som lämnade 500 madureser döda och 100 000 flyende. Denna studie förklarar attacken utifrån tanken om den instrumentella användningen av etnicitet då eliters intressen kan skönjas, dolda från den dajakiska majoriteten vilken är ett splittrat och fattigt folk, utan gemensam religion, språk eller kultur. LÄS MER