Sökning: "elit"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet elit.

 1. 1. Vägen tillbaka efter en långvarig idrottsskada

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anniina Suortti; Blerim Hasani; Tanja Kourmadias; [2019-08-12]
  Nyckelord :idrottsskada; kvalitativ fallstudie; känsla av sammanhang KASAM ; rehabilitering; stöd; sub-elit; återhämtningsprocess;

  Sammanfattning : Program: Sports CoachingNivå: GrundnivåHandledare: Astrid SchubringExaminator: Karin GrahnAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019Nyckelord: Idrottsskada, kvalitativ fallstudie, känsla av sammanhang(KASAM), rehabilitering, stöd, sub-elit, återhämtningsprocess.... LÄS MER

 2. 2. Karaktärisering av arbetsintensitet och dess påverkan på tävlingsprestation hos svenska elitfäktare : En utvärdering enligt TRIMP-modell

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gunnar Gräsbeck; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfäktning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka tränings- och tävlingsintensiteten hos svenska elitfäktare med hjälp av "training impulse" (TRIMP). Detta för att få en karaktärisering av svenska elitfäktares tränings- och tävlingsintensitet, kunna jämföra den intensiteten med fäktare på motionsnivå samt titta på om det finns något samband mellan intensitet och prestation vid tävling. LÄS MER

 3. 3. Vilka var de rikaste svenskarna? En studie av svenska miljonärer under 1800-talets moderniseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsfördelning; förmögenheter; ekonomisk elit; förmögenhetsojämlikhet; industrialisering; adel; politisk representation; 1800-talet; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the wealthiest individuals in 19th century Sweden. The specific questions asked are which sectors of the economy these individuals accumulated their wealth in; and to what extent they belonged to the nobility. LÄS MER

 4. 4. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER

 5. 5. Elit och tvång, eller släkt och rådslag? : Två tolkningar av makten på Gotland under romersk järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Göran Winbergh; [2019]
  Nyckelord :Roman iron age; Gotland; social changes; hierarchies; farms; central places;

  Sammanfattning : In the archaeological research about the Baltic Sea island of Gotland during Roman Iron Age, 0–400 AD, two different approaches are visible: One that sees the community life on Gotland as different from the one on the main land with a relative stabile development, based on the family and kin, where no higher elite separate itself. The other perception emanates from the changes in southern Scandinavia, where an elite steadily grows and finally isolate itself as an aristocracy with unlimited power over others, the development on Gotland is no exception. LÄS MER