Sökning: "elite team"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden elite team.

 1. 1. Den osynliga motståndaren : En kvantitativ studie om det psykiska välbefinnandet bland elever på Växjö kommuns idrottsgymnasium.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ludvig Bjurelid; [2022]
  Nyckelord :Mental wellbeing; mental illness; adolescent; elite athletes; General Health Questionnaire;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the mental health among young elite athletes aged16-19 years old at Växjö municipality sports high schools. The focus area was anxiety anddepression disorders, which were measured using the General Health Questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan knäböjstyrka och hopp- och sprintförmåga : En tvärsnittsstudie på kvinnliga elitfotbollsspelare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Madeleine Larsson; [2022]
  Nyckelord :jump; muscle strength; sprint; women’s soccer player; damfotbollsspelare; hopp; muskelstyrka; sprint;

  Sammanfattning : Introduction Women’s soccer players need to train comprehensively to cope with the demands that exist during a soccer game. There are several studies on the relationship between muscle strength and jump and sprint ability. However, most studies are performed on male athletes. LÄS MER

 3. 3. De bortvalda talangerna : Berättelser från pojkar som inte blev uttagna till distriktslag inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Jirair Manoukian; Tomas Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :Deselection elite player; Deselection elite player soccer; District team; Bortvalda elitspelare; Bortvalda elitspelare fotboll; Distriktslag; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelser hos pojkar som inte blivit uttagna till distriktslaget. Frågeställningar Vilka upplevelser beskriver pojkar som särskilt viktiga när de först blev uttagna till ett läger och sedan bortvalda inför nästa läger men sedan uttagna igen till ett ytterligare läger? Vilka konsekvenser för motivation får uttagningsprocessen för ungdomarnas fortsatta idrottande?  Metod  Genom semistrukturerade intervjuer har sex pojkar i 15–16 årsåldern intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Tillgång till medicinskt stöd på svenska idrottsgymnasium

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Hjern; [2022]
  Nyckelord :physiotherapist; high school; adolescent; athlete; injuries; fysioterapeut; gymnasium; ungdom; idrottare; skador;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Idag erbjuds idrottsutbildning på runt 200 skolor i Sverige för elever som vill kombinera sina gymnasiestudier med elitsatsning inom sin idrott. Aktuell forskning visar en hög prevalens av skador hos unga elitsatsande idrottare samt att skador är en av de vanligaste orsakerna till att unga slutar med sin idrott. LÄS MER

 5. 5. ”EN TRÄNARE ÄR EN AUKTORITÄR MAN SOMPEKAR MED HELA HANDEN” : En kvalitativ studie om kvinnliga huvudtränaresunderrepresentation inom Svensk handbollselit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Mattsson; Hannele Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Female leadership; gender stereotypes; recruitment; SHE; head coach; handball; underrepresentation; Kvinnligt ledarskap; könsstereotyper; rekrytering; SHE; huvudtränare; handboll; underrepresentation;

  Sammanfattning : Underrepresentationen av kvinnligt ledarskap inom idrott har under de senaste åren blivit mycket uppmärksammat av både forskare och institutioner. Forskningen redogör för att kvinnliga huvudtränare stöter på hinder både på samhälls-, organisations- och individnivå. LÄS MER