Sökning: "elitfotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet elitfotboll.

 1. 1. Tränare inom svensk elitfotboll samt deras syn på SvFF:s tränarutbildningarEn intervjustudie om tio svenska coachers bakgrund och deras perspektiv på coachingfilosofi, kompetensutveckling och utbildning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emil Acevedo; Amer Busuladzic; Tarik Zildzic; [2021-08-30]
  Nyckelord :coach; coaching; elitfotboll; filosofi; ledarskap; tränare;

  Sammanfattning : Tränaryrket är alltmer en specialiserad profession. Komplexiteten i yrket ställer stora krav på tränare vilket innebär att yrket är en inlärningsprocess som pågår dagligen. Det har gjorts forskning på svensk elitverksamhet men långt ifrån i den utsträckning som sker internationellt. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av bollinnehav för framgång inom svensk fotboll : En kvantitativ studie inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Victor Grönqvist; Kristoffer Tsikkinis; [2021]
  Nyckelord :fotboll; bollinnehav; framgång; allsvenskan; superettan; svensk fotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Inom internationell fotboll verkar högre bollinnehav vara en viktig faktor för framgång, däremot är det inte påvisat om detta även gäller inom svensk fotboll. Syftet med studien var således att undersöka bollinnehavets betydelse inom svensk elitfotboll. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma bäst? En studie om hemmaplansfördel inom svensk elitfotboll säsongerna 2015-2020

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Martin Viberg; Joel Ljungfelt; [2021]
  Nyckelord :Hemmaplansfördel; publikeffekter; regelfaktorer; specifika taktiker; domarnas bias; psykologiska faktorer; reseffekter.;

  Sammanfattning : The home-field advantage is a common subject in team sports and football. This phenomenon implies that a team performs better on home field than it would, if it met the same team on away field. Furthermore, the football season 2020 has been rather unique thus no crowd has been allowed into Swedish football stadiums. LÄS MER

 4. 4. Vägarna till eliten : En undersökning av fotbollstränares sociala bakgrunder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Daniel Bergfors; Emil Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Fotboll; Tränare; Elit; Socialisation; Sociokulturellt perspektiv; Sociala fält; Kapital; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna uppsats redogörs för fotbollstränares väg till att de blir anställda på elitnivå. Studien utgår från att undersöka tränarnas sociala bakgrund utifrån faktorerna socialisation, sociokulturellt perspektiv, sociala fält samt kapital. Studiens metodval är av kvalitativ grund, i form av intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Karriärövergången från amatör till professionell elitnivå för manliga fotbollsspelare i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Casper Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Karriärövergång; elitfotboll; professionalism; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and analyse the career transitions from amateur to elite level for male soccer players in Swedish elite football clubs and to identify which factors that affects and develops the player linked to this process. Research material has been collected through semi-structured qualitative interviews with professional players in Swedish elite football clubs to answer the research questions of this study. LÄS MER