Sökning: "elitfotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet elitfotboll.

 1. 1. Ekologisk dynamik inom svensk elitfotboll : Ett paradigmskifte för taktisk träning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Wallin; Gustav Høgmo Utstøl; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur svenska elittränare i fotboll tränar taktik med en analytisk utgångspunkt från ekologisk dynamik och den pedagogik/metodik den förespråkar (icke-linjär pedagogik och constraints-led approach). Frågeställningar Arbetar tränarna enligt principerna inom icke-linjär pedagogik (rörelsevariation, representativ övningsdesign och perception-aktion)? Vilka främjande och begränsande faktorer utifrån constraints-led approach tar tränarna hänsyn till samt påverkar medvetet? Har tränarna i svensk elitfotboll kunskap om icke-linjär pedagogik, constraints-led approach och ekologisk dynamik? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att ta reda på hur tränarna genomförde taktisk träning och om det var i enlighet med ramverket ekologisk dynamiks nyckelprinciper. LÄS MER

 2. 2. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 3. 3. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV FAKTORER SOM PÅVERKAR REHABILITERINGEN AV HAMSTRINGSSKADOR HOS ELITFOTBOLLSSPELARE : Kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anton Jönsson; Emil Doverlind; [2018]
  Nyckelord :Physiotherapy; Qualitative method; Rehabilitation; Return to play; Social cognitive theory; Swedish elite football; Fysioterapi; Kvalitativ metod; Rehabilitering; Socialkognitiv teori; Svensk elitfotboll; Återgång till spel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hamstringsskada är den vanligaste skadan inom elitfotboll och har hög återfallsrisk. I samband med hamstringsskador är arbetet intensivt då spelaren helst ska vara tillbaka snabbt för att bidra till lagets prestation. LÄS MER

 4. 4. Från identitet till varumärkesstrategi : En kvalitativ studie om varumärkesarbetet i Allsvenskan och Superettan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Eklund; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Idrottsorganisationer; varumärke; CSR; identitet; positionering; varumärkesstrategi; Allsvenskan; Superettan.;

  Sammanfattning : Studies has shown that sports organizations have become increasingly commercialized and professionalized, which have led them to work in a manner like a company and a profitable business. Allsvenskan and Superettan in Swedish elite football for men is no exception. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters syn på orsaker till skador samt hur dessa kan förebyggas, inom svensk elitfotboll - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Dunder; Susanna Hovgard; [2018]
  Nyckelord :Physiotherapist; prevention; football injuries; physical therapy; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är en av världens största idrotter och står för en stor del av alla sportrelaterade skador. Skadorna kan leda till nedsatt hälsa, kostnader för samhället samt slutet av en spelarkarriär. Hittills har forskningen främst fokuserats på träning när det gäller skadeförebyggande åtgärder. LÄS MER