Sökning: "elitidrottslag"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet elitidrottslag.

 1. 1. TRANSFORMATIVA LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR ELITIDROTTSLAG : En semi-systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Valtteri Kotanen; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Elitidrott; Elitlagidrott; Prestation;

  Sammanfattning : Ledarskap och ledarskapsbeteenden spelar en viktig roll för framgångsrika prestationer inom idrott. Idrottstränares ledarskap kan hjälpa idrottare uppnå sin fulla potential och uppnå sina mål. En ledarskapsteori som börjat få ökat intresse inom idrottskontexten är transformativt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Manliga elittränares upplevelse av fenomenet kollektivt självförtroende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :mikael jönsson; [2016]
  Nyckelord :achievement; collective efficacy; elite team; leadership; motivational climate; elitidrottslag; kollektivt självförtroende; ledarskap; motivationsklimat; prestation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bygdens lag : Elitidrottslag i svenska regioner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Henrik Stenvall; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Erfarenhet för överlevnad? -En undersökning kring sambandet mellan erfarenheter som elitfotbollsspelare och en karriär som elitfotbollstränare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Eriksson; [2012-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idrottsvärlden har förändrats de senaste decennierna på grund av den kommersiella utveckling som har skett. Fotboll som är världens största sport och engagerar miljontals av fans runtom i världen. LÄS MER