Sökning: "elittränare"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet elittränare.

 1. 1. FEM ELITTRÄNARES SYN PÅ ATHLETE LEADERSHIP INOM LAGIDROTT

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Samuel Fagerholm; [2023]
  Nyckelord :Athlete leadership; Elittränare; ledarskap; psykologi; idrott; damfotboll; idrottares ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elittränares syn på Athlete leadership (AL) inom lagidrott, hur det kan påverka individen, laget samt hur utvecklingen kring detta sker. AL definieras som en eller flera idrottare som innehar en formell eller informell ledarskapsroll inom ett lag och påverkar lagmedlemmarna att uppnå ett gemensamt mål (Loughhead, 2017). LÄS MER

 2. 2. Arbete med psykisk ohälsa inom elitidrott för elittränare : En intervjustudie med svenska elittränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Sophie Westlund; Lina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Elitidrott; psykisk ohälsa; elittränare; idrott; mental ohälsa; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var att undersöka hur svenska elittränare ser på sin roll och sitt arbete när det kommer till elitidrottares psykiska ohälsa. Studien har utgått från följande frågeställningar: (1) På vilket sätt arbetar elittränare med att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa hos elitidrottare? (2) Hur arbetar elittränare med elitidrottare som har drabbats av psykisk ohälsa? (3) Hur ser elittränare på sitt ansvar kring psykisk ohälsa hos elitidrottare? Metod En kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer utfördes med fem elitidrottstränare. LÄS MER

 3. 3. Karismatiska ledarbeteenden bland tränare inom lag- och individuell elitidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :David Jansson; Jacob Palmqvist; [2022-06-28]
  Nyckelord :Karismatiskt ledarskap; Elitidrott; Evolutionsteori;

  Sammanfattning : Dagens kommersialiserade elitidrott är en miljö som präglas av konkurrens, pengar och superstjärnor. En tränare kan bli stadens hjälte, men riskerar också att bli en syndabock då hen ofta hålls ansvarig för idrottarens eller lagets prestation. LÄS MER

 4. 4. Talangutveckling inom innebandy i Sverige

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emmy Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ämnet talang och talangutveckling blir mer och mer ett komplext och omdiskuterat ämne inom svensk idrott. Med en bakgrund inom innebandy som ledare och spelare har jag därför valt att skriva kring detta ämne och hur det ser ut i nuläget. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av bollinnehav för framgång inom svensk fotboll : En kvantitativ studie inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Victor Grönqvist; Kristoffer Tsikkinis; [2021]
  Nyckelord :fotboll; bollinnehav; framgång; allsvenskan; superettan; svensk fotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Inom internationell fotboll verkar högre bollinnehav vara en viktig faktor för framgång, däremot är det inte påvisat om detta även gäller inom svensk fotboll. Syftet med studien var således att undersöka bollinnehavets betydelse inom svensk elitfotboll. LÄS MER