Sökning: "ellen svahn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ellen svahn.

 1. 1. Ibland kan det räcka med att texten bara läses : En jämförande studie av läsning i svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Lantz; Ellen Svahn; [2015]
  Nyckelord :Diskursanalys; funktionell textanalys; gymnasieskolan; läroplaner; läsning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur läsning kommer till uttryck i både innehåll och form i styrdokumenten för svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94/Gy2000 och Gy11. De forskningsfrågor som studien besvarar handlar om vilka läsningsdiskurser som konstrueras i läroplanerna och vilka språkhandlingar som används för att undersöka hur läsning av texter kommer till uttryck och hur starkt eller tydligt språkhandlingarna är uttryckta. LÄS MER

 2. 2. Något som skrevs igår, men läses idag : Hur klassiker presenteras i gymnasieskolans läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Svahn; [2014]
  Nyckelord :klassiker; läromedel; kanon; läroböcker;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras hur klassiker och dess arbetsuppgifter presenteras i gymnasieskolans läroböcker. Genom textanalytiska metoder analyseras  åtta klassiker i tre läroböcker (vara en klassiker förekommer två gånger), och slutsatserna är att det är stor skillnad i framställningen gällande både vilka klassiker som tas upp, men även hur arbetsuppgifterna är formulerade. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är ledsen baby, men jag är man och vi män experimeterar med skägg” - en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Marie Anneling; Ellen Svahn; [2012-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: ”Jag är ledsen baby, men jag är man och vi män experimeterar med skägg” - en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011Författare: Marie Anneling och Ellen SvahnKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2012Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 17 699 exkl. innehållsförteckning, referenser och bilagaSyfte: Att undersöka hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011Metod: Kvalitativ textanalys med ECA- modellenMaterial: Delen ” Ditt backstagepass till mannens innersta, Cosmo Guy Spy” i 2011 års CosmopolitanHuvudresultat: Resultatet av studien visar på en typ av man som lever utefter den hegemoniska maskuliniteten. LÄS MER