Sökning: "elmotorer"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet elmotorer.

 1. 1. Environmental Testing of Large Components

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kenan Güler; Myriam Tenace; [2023]
  Nyckelord :battery packs; large electric components; random vibration; sine sweep; vibration testing.; batteripacken; random vibration; sinus sweep; stora elektriska komponenter; vibrationstestning.;

  Sammanfattning : As the industry is being reshaped concentrically around sustainability, the consumption of fossil fuels is targeted to decrease day by day. As a consequence of that, a righteous rise of electricity as energy source prevails in different branches of industry. LÄS MER

 2. 2. Mapping of IPM machine efficiency and Noise Vibration Harshness : An investigation into trade-offs with respect to efficiency and Noise Vibration Harshness

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bix Eriksson; Erik Rudqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the recent shift towards electrification, electric machines has become a prominent option to be used in vehicle applications. Much effort is spent in the development process of these machines to make optimizations in order to improve the performance aspects of the machine. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar en elbils räckvidd?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Charlie Bergström; [2023]
  Nyckelord :Elbil; räckvidd; energiförbrukning; faktorer; teknik; omgivning; förare;

  Sammanfattning : Behovet av flexibel transport för längre sträckor har alltid varit en viktig del för både privatpersoner och företag. Klimatpåverkan från dessa transporter är en aktuell fråga där elbilen (BEV) ses som en del av lösningen för att minska koldioxidavtrycket. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av lagerströmmar i elmotorer för framdrivning av tunga fordon : Utveckling av metod och programvara för att detektera lagerströmmar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jessica Lindström; [2023]
  Nyckelord :Bearing current; Electrics motor; Inverter; Grounding ring; Permanent Magnet Synchronous Motor; Circulating current; Fluting; Frosting; Pitting; Current measurement; Lagerström; Elmotor; Växelriktare; Jordningsring; Permanentmagnetsmotor; Cirkulerande strömmar; Fluting; Frosting; Pitting; Strömmätning;

  Sammanfattning : Klimatutmaningar, lagändringar och ett ökat miljötänk har tvingat transportsektorn att ställa om till eldrift. Batterier och elmotorer har utvecklats kraftigt och är nu ett alternativ även för tunga fordon. Ett vanligt förekommande problem med elmotorer i fordon är lagerströmmar, här kallat gnista eller blixthändelser. LÄS MER

 5. 5. Development of an Investigation Method to Analyse Effect of Laser Cutting on Iron Losses in an Electric Machine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rishabh Raj; [2022]
  Nyckelord :Electrical machine; iron losses; laser cutting; loss models; manufacturing defects; single sheet tester; Elektrisk maskin; järnförluster; laserskärning; förlustmodeller; tillverkningsfel; enplåtsprovare;

  Sammanfattning : In this fast pace world, climate change is one of the primary concerns worldwide. The world is racing towards reducing CO2 emissions by focusing on decreasing energy consumption. Electric motors capture about two-third of the industrial energy consumption, of which the most growing sector is electrical vehicles. LÄS MER