Sökning: "elnät"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet elnät.

 1. 1. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Laststyrning av eluppvärmning och varmvattenberedning : En studie av potentialen för hushåll att bidra till en sänkt abonnerad effekt mot överliggande elnät

  Master-uppsats,

  Författare :Niklas Ahlm; [2021]
  Nyckelord :Laststyrning; efterfrågeflexibilitet; flexibilitet; förflyttning av last; eluppvärmning; varmvattenberedning; effekttoppar; abonnerad effekt; överliggande elnät;

  Sammanfattning : This study has explored the potential for lowering the subscripted power of 25 MW for one of the connection points between the local power grid and its overhead power grid for a local grid owner. The potential for doing so through hard, direct load control of electrical domestic heating and domestic water heating for detached houses with a fuse size of 16-25 A is evaluated for 12 different scenarios. LÄS MER

 3. 3. Framtidssäkra beräkningar för Umeå Energis elnät genom framtagande av datamodeller

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Julia Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Elnät; Digpro;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes i samarbete med Umeå Energi, som i sitt dagliga arbete med elnätet använder mjukvaran Digpro. Programmet har under en tid matas med värden för kablar och ledningar hämtade från andra energibolag och kabeltillverkare. LÄS MER

 4. 4. Efterfrågeflex vid kapacitetsbrist i elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcin Slupski; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The power grid must expand rapidly to meet future capacity needs. Society's electrification and transition to transient energy sources, as well as the advent of micro-production means that the electricity grid must change. LÄS MER

 5. 5. Övervakning av kapacitetsbegränsningar i kraftsystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Leander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; övervakning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomförs med Vattenfall Eldistribution som uppdragsgivare. Parter inom företaget anser att driftövervakningen idag sker aningen konservativt och traditionsbundet. LÄS MER