Sökning: "elproducenter"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet elproducenter.

 1. 1. Modellering av ett flerbostadshus med solcellsanläggning och energilagring i Sverige : Egenkonsumtionsgrad, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magda Jansson; [2018]
  Nyckelord :Litium-jonbatteri; Vätgaslagring; Självförsörjningsgrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar på jorden sker i snabbare takt än för den naturliga variationen och det står klart att antropogena utsläpp påverkar och kommer fortsätta påverka jordens klimat under lång tid framöver. För att minimiera klimatpåverkan som härrör från mänsklig aktivitet måste mängden utsläpp av växthusgaser minska, vilket främst görs genom att minska förbränningen av fossila bränslen. LÄS MER

 2. 2. Reglering av naturliga monopol med särskild tillämpning på de svenska elnäten : Hur kan elnätens intäktsreglering utvecklas för att göra den mer hållbar?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Naturliga monopol; monopol; elnät; reglering; intäktsram; Energimarknadsinspektionen;

  Sammanfattning : Frågan om elnätspriser och investeringar i elnät kan tyckas banal, men den är viktig ur flera dimensioner. Elnäten är en absolut tvingande förutsättning för det samhälle vi har i Sverige idag. Detta genom att det inte finns någon funktion i samhället som fungerar några längre stunder utan elkraft. LÄS MER

 3. 3. Disruption of the current utility business by utilizing EV charging infrastructure to unlock grid flexibility : Possibilities for Blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Olga Jensen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den europeiska energisektorn genomgår numera en viktig övergång från en centraliserad elkraftförsörjning till distribuerad elproduktion från förnybara källor. Dessutom leder utfasningen av fossila bränslen till en ökning av antalet elfordon (här EV). LÄS MER

 4. 4. Studie av vind- och vattenkraft i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Aran Anwar; Bryan Menezes; Rasam Sheibeh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har gjorts av tre teknologer inom ramen för ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan. Teknologerna studerar Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik och examensarbetet har motivet Hållbar Energiteknik. LÄS MER

 5. 5. Den förnybara framtiden - en rättsekonomisk analys av det svenska elcertifikatsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Åberg; [2017]
  Nyckelord :Rättsekonomi; law and economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att uppnå nationella klimat- och miljömål måste den förnybara elproduktionen i Sverige öka inom de närmaste decennierna. Det svenska elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat finansiellt stödsystem med målet att skapa incitament till en ökad förnybar elproduktion. LÄS MER