Sökning: "else back"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden else back.

 1. 1. Assessing the suitability of using Sentinel-1A SAR multi-temporal imagery to detect fallow periods between rice crops

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lukasz Langowski; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information System; GIS; Remote Sensing; Fallow; Detection; Sentinel-1A; Synthetic-aperture radar; SAR; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Fallow, understood as a period where no crop is cultivated during a growing season, is an important crop management practice. Fallow plays an important role in pest and disease management, and monitoring the presence and duration of fallow can have implications for understanding the extent and effectiveness of this agricultural practice. LÄS MER

 2. 2. Physical Fitness VS. Reaction Time in E-sports. : A Design of an Experiment.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Eric Hallengren; [2020]
  Nyckelord :Reaction Time; Physical Fitness; Executive Functions; Gaming; Aerobics;

  Sammanfattning : Background: E-sports is a grand industry and has been gaining momentum in the latest decades. Reaction time (RT) is an important part of most e-sports games and therefore a possible way to evaluate and improve RT is desired. LÄS MER

 3. 3. The Power of Audio narrative : Ljudberättelse som belyser nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Louise Nilsson; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Audio narrative; sound design; Audio film; X for Change; dissonance; cyber bullying; Ljudberättande; ljuddesign; ljudfilm; X for Change; dissonans; nätmobbning;

  Sammanfattning : I det här kandidatarbetet har vi genom enbart ljudberättande försökt ta reda på hur vi kan belysa det viktiga ämnet nätmobbning. Vi har genom ett antal källor om ljudberättande med och utan visuellt stöd, tagit med allt viktigt i berättande för att sedan skapa en egen historia som ska beröra. LÄS MER

 4. 4. Oaktsamt eller utom kontroll? - En undersökning av de subjektiva ansvarsförutsättningarna inom den allmänna avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En på senare tid omdiskuterad fråga är om skadeståndsskyldighet vid avtalsbrott i allmänhet förutsätter oaktsamhet från den avtalsbrytande parten eller om skadeståndsskyldigheten bygger på någon annan subjektiv ansvarsgrund. Rätten att göra påföljder gällande vid avtalsbrott är en central del av avtalsrätten och för att skadeståndsskyldighet ska uppstå vid avtalsbrott krävs det att flertalet rekvisit är uppfyllda. LÄS MER

 5. 5. Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont? : En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Kasselstrand; [2019]
  Nyckelord :Arbetspendling; tidsgeografi; commuting; restriktioner;

  Sammanfattning : The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. LÄS MER