Sökning: "elsparkcykel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet elsparkcykel.

 1. 1. Elsparkcykelns roll i Malmö, Lund och Helsingborg - Analys ur ett miljö-, socialt och ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Gabriel Flores Huayllani; Frode Norén; [2020]
  Nyckelord :elsparkcykel; elscooter; livscykelanalys; miljöpåverkan; reglering; stadsmiljö; färdmedel; batterier; tid; pris; trängsel; komfort; utsläpp.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose with the thesis project is to analyse the function of E-scooters from the three parts that comes with sustainability, which is economic, environment and social sustainability. Because it is a new vehicle, it comes with a large amount of deficits when it comes to regulation and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Reglera Elsparkcyklar - En utredning av kommunens utmaningar och elsparkcykelns potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Miilus-Larsen; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcykel; Elscooter; Trafikreglering; Mikromobilitet; Delad mobilitet; Hållbara transporter; Kommuner; Stockholm; Göteborg; Helsingborg; Malmö; Lokala Ordningsföreskrifter; Tillståndsplikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The free-floating electric scooter is a new phenomenon in the transport sector that seems to have a potential of promoting sustainable transportation and changing the way we travel in cities all around the world. This is done by catering the need for short trips and minimizing the dependence of self-owned vehicles and thus reducing the number of car trips. LÄS MER

 3. 3. Dockless electric scooters and the sustainable mobility transition in Stockholm : User study, stakeholder insights and policy perspectives

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Miller; [2020]
  Nyckelord :E-scooters; Electric Scooter; Sustainability; Transition; Multi-Level Perspective; Sustainable Transport; Micromobility; Mobility-as-a-Service;

  Sammanfattning : In the context of increasing car ownership in Stockholm, this thesis explores the emergenceof e-scooters in the city and what role they could play in achieving a transition away from carusage.This is explored using theories of sustainable transitions: the multi-level perspective,transition management and strategic niche management. LÄS MER

 4. 4. Elscootrar och säkerhet : Produktutvecklingens påverkan av lagar och säkerhetskrav i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Albin Hjertström; Vilhelm Simoni; [2020]
  Nyckelord :E-scooter; Electrical scooter; Product development; Safety; Scooter-sharing; Integration; Stage-Gate; Design Thinking; Linear process; Agile process; Elscooter; Elsparkcykel; Säkerhet; Scooter-sharing; Produktutveckling; Integrering; Stage-Gate; Design Thinking; Linjär process; Agil process;

  Sammanfattning : Sedan etableringen 2017 har en drastisk ökning av elscootrar skett i Sverige och framförallt i Stockholms innerstad. Denna radikala förändring inom färdmedel har skakat om den rådande trafikmiljön. Olyckor och parkeringsproblematik har stått i fokus för medias rapportering kring fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Studie av elsparkcyklar ur ett användarperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elsparkcyklar, dvs. uppladdningsbara batteridrivna sparkcyklar, utgör en ny tillgänglighetstjänst och en ny typ av färdmedel som varken bullrar eller bidrar till luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser. LÄS MER