Sökning: "eltandborste"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet eltandborste.

 1. 1. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Sammanfattning : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. LÄS MER

 2. 2. Effekten av intra- och extraoralsensorisk intensivbehandling med eltandborste : Hos nio barn med Down syndrom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Martina Hejdedal; Vanessa Westerlind; [2010]
  Nyckelord :Down syndrome; oral sensory stimulation with electric toothbrush; orofacial function; lip closure; speech production; oral sensation.; Down syndrom; oralsensorisk stimulering med eltandborste; orofacial funktion; läppslutning; talproduktion; oralsensorik;

  Sammanfattning : Barn med Down syndrom (DS) har problem med hypotonus och hyposensitivitet som begränsar rörligheten i ansiktets och munnens muskulatur, vilket därmed försvårar tal och sväljning. Målet med en intra- och extraoralsensorisk behandling är att öka medvetenheten och kontrollen av munnens muskulatur, dess rörelser, spänning och känsel. LÄS MER