Sökning: "eltandborste"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet eltandborste.

  1. 1. Effekten av intra- och extraoralsensorisk intensivbehandling med eltandborste : Hos nio barn med Down syndrom

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

    Författare :Martina Hejdedal; Vanessa Westerlind; [2010]
    Nyckelord :Down syndrome; oral sensory stimulation with electric toothbrush; orofacial function; lip closure; speech production; oral sensation.; Down syndrom; oralsensorisk stimulering med eltandborste; orofacial funktion; läppslutning; talproduktion; oralsensorik;

    Sammanfattning : Barn med Down syndrom (DS) har problem med hypotonus och hyposensitivitet som begränsar rörligheten i ansiktets och munnens muskulatur, vilket därmed försvårar tal och sväljning. Målet med en intra- och extraoralsensorisk behandling är att öka medvetenheten och kontrollen av munnens muskulatur, dess rörelser, spänning och känsel. LÄS MER