Sökning: "elversson"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet elversson.

 1. 1. Gråare och tystare men med mycket kunskap - En studie om förskollärares uppfattningar och strategier om blyga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingela Elversson; Anna Hernsell; [2018]
  Nyckelord :blyga barn; blyghet; förskola; förskollärare; kvalitativ metod; pedagogik;

  Sammanfattning : Förskolan är en arena där många barn, med olika behov, spenderar en stor del av sin tid. Blyga barn finns i varje barngrupp, vår uppfattning är att de blyga barnen ofta faller mellan stolarna då de är tysta och ”duktiga”. LÄS MER

 2. 2. ”Alla cyklar likadant ändå” - En studie om sex och samlevnadsundervisningens roll mot diskriminering och trakasserier av hbt-personer på högstadiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Elversson; Frida Jacobson; [2015]
  Nyckelord :Sex och samlevnadsundervisning; högstadiet; hbt-frågor; diskriminering; trakasserier; biologi; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : AbstractGöteborgs UniversitetInstitutionen för utbildningsvetenskapligt arbeteExaminationsnivå: Examensarbete, 15 poängTitel: “Alla cyklar likadant ändå” – En studie om sex och samlevnadsundervisningens roll motdiskriminering och trakasserier av hbt-personer på högstadietFörfattare: Elin Elversson, Frida JacobsonTermin och år: Vårterminen 2014Institution: Utbildningsvetenskapliga fakultetenHandledare: Birgitta FrändbergNyckelord: Sex och samlevnadsundervisning, högstadiet, hbt-frågor, diskriminering, trakasserier,biologi, psykologiska aspekter.SyfteSyftet är att undersöka hur lärare lägger upp sex och samlevnadsundervisningen utifrånperspektivet att förhindra trakasserier och diskriminering gentemot hbt-personer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors syn på hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Josefin Elversson; [2011]
  Nyckelord :hälsa; kvinnor; fysisk aktivitet; kostvanor;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att se hur kvinnor i olika åldrar uppfattade begreppet hälsa ochvad de ansåg att de kunde göra för att främja hälsa, och om det fanns några speciella hinder till attfrämja hälsa. Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats. Sammanlagt deltog 12 kvinnormed ett åldersspann på 22 – 65 år. LÄS MER

 4. 4. Förändrig av rörlig ersättning till VD -en undersökning av samband

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hegelund; Ida Elversson; [2009]
  Nyckelord :Rörlig lön; omsättning; rörelsemarginal; börskurs; samband; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med bakgrund av att ersättning till VD har ökat markant sedan mitten på 1900-talet fann vi intresse att undersöka vad som kan påverka förändringar i ersättningsnivån. En kvantitativ studie av åtta börsnoterade bolag på Large Cap gjordes med syfte att undersöka om samband fanns mellan rörlig ersättning och variablerna omsättning, rörelsemarginal och börskurs. LÄS MER