Sökning: "emails"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet emails.

 1. 1. Text analysis for email multi label classification

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Kyriaki Paniskaki; Sanjit Harsha Kadam; [2020-07-08]
  Nyckelord :natural language processing; machine learning; multi label text classification; deep neural networks; bilingual texts; emails; short texts;

  Sammanfattning : This master’s thesis studies a multi label text classification task on a small dataset of bilingual, English and Swedish, short texts (emails). Specifically, the size ofthe data set is 5800 emails and those emails are distributed among 107 classes withthe special case that the majority of the emails includes the two languages at thesame time. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen Instagram: En kvantitativ studie om skillnader i Instagramanvändning och dess påverkan på psykisk hälsa mellan manliga och kvinnliga socionomstudenter på Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linn Rosenkvist; Alice Nylander; [2020]
  Nyckelord :Instagram; motiv for att använda Instagram; genusteori; sociala medier; psykisk hälsa; socionomstudenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine gender differences regarding the activity on Instagram, and the correlation between mental health and Instagram usage amongst social work students at Lund University. More specifically, the study aimed to identify whether men and womens’ Instagram usage and motives for Instagram usage differentiated and if their usage affected them negatively. LÄS MER

 3. 3. Email attacks : Investigation about the vulnerability of the Swedish organizations against email threats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jawdat Kour; Hasan Ahmed; [2020]
  Nyckelord :Email security; SPF; DKIM; DMARC; DNSSEC; STARTTLS; DANE;

  Sammanfattning : Email is an essential form of communication for organizations. Nevertheless, with so much popularity came many challenges. These emails usually carry sensitive data that might cause significant harm if they get compromised. LÄS MER

 4. 4. En undersökning och implementering för att hitta lämpligast teknik vid e-postläsning : En jämförelse mellan Outlook Mail REST API, Gmail API och IMAP4 baserat på prestanda och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Isac Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Outlook Mail REST API; Gmail API; IMAP4; Parsning; Java; Autentisering; Oauth2; E-post; Easit GO; Outlook Mail REST API; Gmail API; IMAP4; parsning; Java; Autentisering; Oauth2; E-post; Easit GO;

  Sammanfattning : Tekniker för att hämta e-post har sedan länge varit svåra att hantera på grund av brist på en tydlig standard. E-post kan variera i vilka headers som följer med och vilken storlek som är tillåten. De kan även vara skillnader på hur mailet är kodat vilket kan bidra till att mailet inte lyckas parsas på rätt sätt. LÄS MER

 5. 5. Swedish NLP Solutions for Email Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :John Robert Castronuovo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Assigning categories to text communications is a common task of Natural Language Processing (NLP). In 2018, a new deep learning language repre- sentation model, Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT), was developed which can make inferences from text without task specific architecture. LÄS MER