Sökning: "emancipation"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet emancipation.

 1. 1. Från hederlig till ockrare. En studie av allosemitism i svensk press, 1810-1840

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson Magalhaes; [2020-02-19]
  Nyckelord :allosemitism; allosemitic discourse; antisemitism; philosemitism; the conceptual Jew ; jewish history in Sweden; swedish-jewish history; emancipation; pogrom;

  Sammanfattning : This thesis examines, via a method of discourse analysis, the allosemitic discourse and the conceptual ‘Jew’ in the Swedish press during hree separate five-year periods: 1813–1817, 1824–1828, and 1836–1840. The study focuses on the press from three Swedish cities where Jews could settle according to Judereglementet (the ‘Jew regulation’) from 1782: Göteborg, Norrköping and Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Critical Pedagogy in the Visual Arts Classroom – A Story of Emancipation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zusy Ahlner; [2020]
  Nyckelord :visual arts education; critical pedagogy; critical theory; intersectionality; visual arts syllabus; social justice; content analysis; emancipation pedagogy;

  Sammanfattning : This inquiry aims to contribute to the understanding of critical pedagogy and its implications for the visual arts classroom as it identifies the transformative dimensions of critical pedagogy in visual arts education. Consequently, this inquiry answers the questions: What are the views of critical pedagogy that can be discerned in the current Swedish syllabus for visual arts? And, how can the transformative dimensions of critical pedagogy be manifested in the visual arts classroom? The rationale of the study rests on the visual arts teachers’ importance to provide pupils with means for understanding the world in a nuanced way. LÄS MER

 3. 3. Individuell Frigörelse: en diskursanalys av talet om att öppna upp en monogam relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Gert; [2020]
  Nyckelord :Non-monogamy; emancipation; feminism; Anthony Giddens; Michael Foucault; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the discourse on non-monogamy in a Swedish heterosexual context. Analysing how people speak about opening up monogamous relationships, the aim of this study is to investigate why monogamous relationships are conceived as problematic in the 21st century. LÄS MER

 4. 4. Frun tar väl lite sött : En kvantitativ och kvalitativ analys av svensk film utifrån ett genusperspektiv mellan åren 1951–1977.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Margurite Sandersson; [2020]
  Nyckelord :Alkohol; Genus; Filmanalys; Könsroller; Kvinna; Man; 1950; 1960; 1970.;

  Sammanfattning : The years 1950 - 1970 can be seen as a social, economic and political liberation for the Swedish woman. There is a debate about women's emancipation and that the classic Swedish housewife is considered outdated which inhibits the growth of society. During the same period, “Motboken” is abolished in the year of 1955. LÄS MER

 5. 5. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Nyckelord :Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. LÄS MER