Sökning: "emancipation"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet emancipation.

 1. 1. ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875

  Magister-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2019-06-24]
  Nyckelord :Emancipation; Bildung; liberalism; liberalization; secularization; Swedish-Jewish; Jewish history in Sweden; Court Jews; the concept “Jew”; Mosaisk trosbekännare; Mosaic faith; reform-judaism; Stockholm; Gothenburg;

  Sammanfattning : This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation and against anti-Judaism. LÄS MER

 2. 2. I kvinnors händer - En jämförande diskursanalys av hemslöjdsrörelsen före och efter 1960-och 1970-talets feministiska våg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liv Boucht Sahlin; [2019]
  Nyckelord :1960-och 1970-talet; diskursanalys; emancipation; feminism; hemslöjd;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur konflikten mellan hemslöjd som emancipatorisk strategi och den feministiska diskursen tog sig uttryck i tidskrifterna Hemslöjden och Hertha under tidsperioden 1960-och 1970-talet. För att få svar på detta undersöks hur man talade om hemslöjd och hemarbete i tidskriften Hertha, ifall hemslöjdsdiskursen blivit influerad av den feministiska diskursen och om detta går att urskilja i tidskriften Hemslöjden, samt om en förändring i hemslöjdsdiskursen kan urskiljas genom en jämförelse av denna innan och efter den feministiska vågen. LÄS MER

 3. 3. Feminism, Consumer Culture, and Cannabis : A Textual Analysis of Broccoli Magazine

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caitlyn Lee; [2019]
  Nyckelord :Magazine Studies; Qualitative Textual Analysis; Cannabis; Feminism; Gender; Consumer Culture; Postfeminism; Third-Wave Feminism; Male Gaze;

  Sammanfattning : Modern media patterns show feminist narratives being used to market different consumer products in the name of female empowerment and emancipation. Typically, the industries targeted have historically been dominated by male perspectives and aim to perpetuate a capitalist consumer culture. LÄS MER

 4. 4. The Ideal Society Workshop: an experiment in creating a new method that contributes to reclaiming Participatory Action Research for emancipation, critical consciousness and citizen power.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emily Harle; [2019]
  Nyckelord :action research; participatory action research; critical utopian action research; participatory methods; deliberative democracy; critical consciousness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Action Research, Participatory Action Research and participatory methods have faced a number of criticisms, including that they do not actually involve citizens or create social change, and that they are tokenistic. This thesis develops and tests a new participatory method that contributes to a democratic and emancipatory PAR that responds to these criticisms and the shortcomings of current methods. LÄS MER

 5. 5. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER