Sökning: "emanuel franzen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden emanuel franzen.

 1. 1. Familjeklass - en för alla, alla för en? Insatsens påverkan på barnet och dess omgivande system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Eva-Lotte Frost Ottosson; Emanuel Franzén; [2010]
  Nyckelord :Family school; cooperation; home; school; social service; system theory; ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Emanuel Franzén, Eva-Lotte Frost Ottosson Title: Family school – one for all and all for one? The effect of the intervention on the child and on its surrounding systems. (Translated title) Supervisor: Maria Bangura Arvidsson Changes within society have compelled Swedish schools to shoulder a greater responsibility for the children’s social development and problems. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapet på IKEA kungens kruva : en statistisk survey undersökning om hur ledarskapet påverkar arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Johan Franzén; Emira Jusuframic; [2007]
  Nyckelord :Ledarskap;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats handlar om ledarskapet på ett av de mest framgångsrika företagen i Sverige, närmare bestämt IKEA. För sex decennier sedan startade Ingvar Kamprad möbelföretaget IKEA i liten by i Småland. Idag är IKEA ett multinationellt företag med etableringar i ett 30-tal länder runtom i världen. LÄS MER