Sökning: "embeddedness"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet embeddedness.

 1. 1. Interorganisatoriska projekt: - Hanteringen av interagerande osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Hildén; Alexandra Zschiedrich; [2019]
  Nyckelord :Temporary organizations; interorganizational project; interactional uncertainty; crisis management; embeddedness; Temporära organisationer; interorganisatoriska projekt; interagerande osäkerhet; krishantering; förankring;

  Sammanfattning : Interagerande osäkerhet är ett viktigt ämne, men ytterst lite forskning har gjorts om dess påverkan på samarbete i interorganisatoriska projekt. Studien fokuserar på frågeställningen på vilka sätt hanteras interagerande osäkerhet i interorganisatoriska projekt. LÄS MER

 2. 2. Varför statligt anställda tjänstemän väljer att stanna i organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Angelica Hammarström; Victoria Sunnerhage; [2019]
  Nyckelord :Statlig myndighet; job embeddedness; arbetsliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån teorin job embeddedness undersöka vilka anledningar anställda inom den offentliga sektorn med tjänstemannabefattning anser viktiga för att stanna kvar på sin arbetsplats. Studien genomfördes kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer med nio stycken tjänstemän från tre olika myndigheter i Sverige. LÄS MER

 3. 3. MIGRANT CHILDREN’S SOCIAL EMBEDDEDNESS BY MODALITY SWITCHING THROUGH ONLINE VIDEO GAMES

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sholeh Takht Kooseh; [2018-07-04]
  Nyckelord :Migrant children; Online video game OVG ; Modality switching; Social embeddedness; Communication; Interaction; online weak ties;

  Sammanfattning : Online video games are a mass phenomenon in today’s life that have become a leisure activity for many people, including children. One feature of the online video games is meeting others with more common interests which can help children find social networks to share common values and interests. LÄS MER

 4. 4. Som man bäddar får man ligga - En studie om inbäddning i arbetet och att behålla personal i idéburna organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Dirhammar; Victoria Åhl; [2018-06-21]
  Nyckelord :job embeddedness; retaining personnel; idea-based organization;

  Sammanfattning : This paper examines the study area of retaining personnel. The purpose of the study is to contribute knowledge on how idea-based organizations should work in retaining personnel. Data was gathered through seven semi structured interviews with employees working within social work in an idea-based organization. LÄS MER

 5. 5. Foreign Market Establishment of Knowledge Intensive Business Services (KIBS) : Key Factors to Consider for Swedish KIBS Firms Entering Norway

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARTIN LINDBLOM; ANDREAS WEIDLERTZ; [2018]
  Nyckelord :Knowledge intensive business services; internationalization; liability of foreignness; liability of outsidership; dynamic internationalization capabilities; foreign market establishment; establishment chain; business networks; relational embeddedness; structural embeddedness; Kunskapsintensiva affärstjänster; internationalisering; liability of foreignness; liability of outsidership; dynamiska internationaliseringsförmågor; utländsk marknadsetablering; etableringskedja; affärsnätverk; relationell förankring; strukturell förankring;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore key factors to consider for a Swedish Knowledge Intensive Business Services (KIBS) firm to successfully enter the Norwegian market, and examine how these factors compare to incumbent theories on foreign market establishment. The study is based on an interpretivist research design and utilizes qualitative methods in order to achieve the intended purpose. LÄS MER