Sökning: "emblem"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet emblem.

 1. 1. Effekterna av självövervakning med implementerat spelifiering : en kvalitativ studie om hur emblem och schemalagd spelifiering designimplementerat i hälsoapplikationer påverkar unga vuxna i självövervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :V. Pham; J.B. Zacharoff; [2021]
  Nyckelord :Spelifiering; design; emblem; schemalagd; självövervakning; beteende; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att följa vidare på forskning av Schmidt-Krapelin, Touissant, Thiebes,Hamari & Sunyaen (2020) och Hallifax, Serna, Marty, Lavoué & Lavoué (2020) som hardiskuterat spelifiering design i hälsoapplikationer. I deras studier har spelifiering design,specifikt emblem och schemalagd spelifiering design, inte presenterats i en specifik kontext. LÄS MER

 2. 2. En tydligare identitet : Framtagande av visuella riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Forslund; Ebba Modin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp. Studien baserades på en metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Refugees: ‘normal’ people like us that take off their shoes before entering ‘their house’, which does not exist : A comparative framing analysis: how four Dutch newspapers covered the fires in refugee camp Moria

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Yanthe Zebregs; [2021]
  Nyckelord :refugee crisis; framing; inductive framing analysis; national news; Volkskrant; NRC; Telegraaf; AD;

  Sammanfattning : During the 2010’s a new situation emerged due to the influx of people using the Mediterranean Sea route. Around its peak in 2015, widespread media coverage constructed this crisis as ‘the refugee crisis’. Camps like Moria became the emblem of the refugee crisis, yet, more than half a decade later, the ‘crisis’ has yet to be resolved. LÄS MER

 4. 4. Den svenska skölden, smyckad med kulturens emblem? : En kvalitativ studie om den svenska militärens förberedelser inför ett ryskt anfall mot Åland under 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Lillsebbas; [2021]
  Nyckelord :Åland; War; Swedish military; Keegan; Culture; Åland; Krig; Svenska militären; Keegan; Kultur;

  Sammanfattning : This study in military history provides a deeper explanation of the Swedish military’s proposed  counter-operations in case of a russian invasion against Åland in the 1930s. This purpose was fulfilled by answering the central question regarding how a cultural model could explain these proposed counter-operations. LÄS MER

 5. 5. Vad är tro utan gärningar? En kvalitativ studie om ett frikyrkosamfunds sociala arbete i det sociala arbetets fält

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Bäckrud; Sofia Hedén; [2020-06-25]
  Nyckelord :frikyrka; socialt arbete; kapital; fält; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how persons who are involved in social work in onedenomination of the free church´s motivate their own and their own church's involvement inthe work, and how they view their own church´s relationships with other actors in the field ofsocial work and the importance of the work for the identity. We conducted six semi-structuredinterviews with people involved in social work of the church. LÄS MER