Sökning: "embodiment"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet embodiment.

 1. 1. Fiat lux: An analysis of light art through objecthood and embodied simulation, reflecting on the conceptuality and corporeality of the artistic medium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Amanda Johansson; [2022]
  Nyckelord :Light art; space; illumination; atmospheres; embodiment; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Though established as a movement and recognised as artistic form, light art remains elusive and somewhat enigmatic in its definitions and categorisations. This thesis aims to contribute to the current discourse on light art by exploring the application of objecthood and embodied simulation whilst acknowledging the contextual, three-dimensional, spectacular, and anti-art qualities of the art form. LÄS MER

 2. 2. “If we don’t, then who will?” : A qualitative study about Black Afro-Swedish women’s embodied identity experiences in working life

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leila Axelsson; Emma Rangdal; [2022]
  Nyckelord :Afro-Swedish women; embodied identity; identity work; intersectionality; Black feminism; embodied research; collective identity;

  Sammanfattning : Sweden has been celebrated in public discourse for being a major proponent of social justice and anti-racist policies, but the country’s ambiguous history with racism has been replaced by colour-evasive discourses permeating contemporary organisations today. Management and organisation studies have focused on the individual identity work of employees, without further attention to the intersecting social positionings of Black Afro-Swedish women. LÄS MER

 3. 3. Den monstruösa kroppen : En tematisk analys av könskodade monsterrepresentationer i Locke & Key och The Witcher

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Rebecca Backman; [2022]
  Nyckelord :Locke Key; The Witcher; Monster; Monstruös; Monsterteori; Transteori; Trans*; Cripteori; Representation; Tematisk analys; Fantasy;

  Sammanfattning : This study investigates monstrous representations through gender and body in the two fantasy tv-shows Locke & Keyand The Witcher. The aim of the study is to examine how these representations move beyond the gender and body binary and how this creates meaning for its audience. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrättsligt skydd för verk i Non Fungible Tokens - En undersökning ur upphovsrättsinnehavarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyra Södergren; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar upphovsrättsliga intrång vid myntandet av Non Fungible Tokens (NFTs). Samtidigt som en ny värld av möjligheter har öppnat upp sig för rättighetsinnehavare och kreatörer i samband med NFTs framväxt har också en rad juridiska problem och otydligheter uppkommit. LÄS MER

 5. 5. Smyckade gotländska kvinnor : En studie av samspelet mellan feminina smycken i gravar & depåer under vikingatiden på Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Isabelle Andersson; [2022]
  Nyckelord :Jewellery; femininity; gender; identity; funeral practices; hoards; correspondence analysis; Viking Age; Guta Law; Smycken; femininitet; genus; identitet; gravskick; depå; korrespondensanalys; vikingatid; Gutalagen;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the social role of women in the Viking Age on Gotland. The female jewellery articulated the Gotlandic identity on the island in the Viking Age, unlike the men's jewellery which expressed similarities with other places in Scandinavia. LÄS MER