Sökning: "embryoöverföring"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet embryoöverföring.

 1. 1. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Sammanfattning : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. LÄS MER

 2. 2. ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ida Widin; Erica Svensson; [2015]
  Nyckelord :embryoöverföring; ET-verksamhet; avelsframsteg; embryo;

  Sammanfattning : Att Sverige behöver öka sina avelsframsteg för att kunna vara med och konkurrera på avelsmarknaden internationellt är känt inom näringen. Genom ET-verksamhet kan man öka avelsframstegen både på besättningsnivå och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Interspecies embryo transfer in South American camelids : a field study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Signe Tollig; [2015]
  Nyckelord :alpaca; Peru; preservation; llama; camelid; interspecies reproduction; alpacka; lama; kamelid; interspecies reproduktion; embryo transfer; embryo överföring; bevarande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the possibility of performing inter-species embryo transfer under actual field conditions in the natural habitat of South American camelids. In this study embryos from llamas were transferred to alpaca recipients. In a parallel study alpaca embryos were transferred to llama recipients. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk analys av användningen av könssorterad sperma, embryoöverföring och genomisk selektion på besättningsnivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Johanna Rosengren; [2012]
  Nyckelord :genomisk selektion; kalkyl; avel; könssorterad sperma; embryoöverföring;

  Sammanfattning : En del i avelsarbetet i en mjölkkobesättning är att kunna kartlägga vilka djur som har det bästa genetiska materialet att föra vidare till nästa generation för att nå avelsmålen. Den nya tekniken av kartläggning innebär att man analyserar det genetiska materialet hos djuren på DNA-nivå. LÄS MER

 5. 5. Beskrivning och analys av superovuleringsresultat och andra fertilitetsregistreringar vid Nötcenter Viken

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Maria Häggström; [2006]
  Nyckelord :mjölkkor; superovulation; MOET; fertilitet; kärnbesättning; reproducerbarhet;

  Sammanfattning : Recording and analyses of superovulation results and fertility records at the nucleus herd Viken The development of different reproductive technologies aim at increasing the number of progeny per individual parent, and in that improving the possibility of genetic progress. One technique, embryo transfer, have facilitated genetic dissemination and shortened the generation interval also in females. LÄS MER