Sökning: "embryonic stem cells"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden embryonic stem cells.

 1. 1. Patterning of the neural tube: A 3D computational modelling approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Ariane Ernst; [2019]
  Nyckelord :gene regulatory networks; neural tube patterning; patterning of the neural tube; dopaminergic neurons; parkinson s disease; computational modelling; stem cell; GRN; Biology and Life Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s can be treated with stem-cell derived specialized neurons. In order to achieve precise directed neural differentiation in vitro we need to understand the gene regulatory mechanisms behind in vivo neural tube patterning. LÄS MER

 2. 2. Sex differences in neuronal differentiation of human stem cells

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olga Doszyn; [2019]
  Nyckelord :stem cells; neural stem cells; embryonic stem cells; sex differences; neuronal differentiation;

  Sammanfattning : Sexual dimorphism has been long noted in human neurobiology, apparent most notably in sex-biased distribution of multiple neurological disorders or diseases, from autism spectrum disorder to Parkinson's disease. With the advances in molecular biology, genetics and epigenetics have come into focus as key players in sexually dimorphic neural development; and yet, many studies in the field of neuroscience overlook the importance of sex for the human brain. LÄS MER

 3. 3. Identifying Cell Reprogramming Roadblocks by Modelling Induced Pluripotency with Boolean Networks and Dynamical Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Johannes Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Stem cells; pluripotency; pluripotent; reprogramming; iPS; induced pluripotency; Boolean; dynamical systems; network.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The generation of induced pluripotent stem (iPS) cells from differentiated cells is a process of great scientific interest due to the medical potential of such cells. This process (called 'reprogramming' of cells) is however notoriously inefficient and still not very well understood. LÄS MER

 4. 4. Kommersialisering av mänskliga embryonala stamceller : Svart och vitt blir GRÅTT

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sarah Edstroem; [2016]
  Nyckelord :Patent; stamceller; embryonala stamceller; kommersialisering;

  Sammanfattning : Patent på mänskliga embryonala stamceller är en etisk känslig fråga där åsikterna går vitt isär. Problematiken ligger i att när embryonala stamceller utvinns förstörs det aktuella embryot och till följd av detta aktualiseras frågan vilket skyddsvärde som ska tillmätas ett embryo. Frågan är svårbesvarad. LÄS MER

 5. 5. Generating large-scale conditional knock-in mouse models using CRISPR/Cas9 in embryonic stem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Gus Rowan Mcfarlane; [2016]
  Nyckelord :CRISPR Cas9; conditional knock-in mice; transgenic mice; Fbxw7; colorectal cancer;

  Sammanfattning : The discovery and repurposing of CRISPR/Cas9 has revolutionized the field of genome editing and allowed for the development of mouse models with unprecedented simplicity and speed. The application of CRISPR/Cas9 in mouse embryonic stem cells represents a highly efficient and wellestablished method for generating large-scale conditional knock-in mouse models. LÄS MER