Sökning: "emelie folkesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden emelie folkesson.

 1. 1. “Hela den här masshanteringsbranschen är smått kriminell kan man ju tycka” : - En studie kring den illegala dumpningen av avfall bland markägare, arrendatorer och kommuner inom Skåne län

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Sofia Folkesson; Emelie Lindblad; Nadhja Uhlan; [2022]
  Nyckelord :Exposure; illegal dumping; landowner; organized crime; unreported crime; victimization; waste; avfall; illegal dumpning; markägare; mörkertal; organiserad brottslighet; utsatthet;

  Sammanfattning : Avfallsbrottslighet är ett växande samhällsproblem och ett aktuellt ämne i den politiska debatten. Media rapporterar om tusentals ton av dumpat skräp och brinnande sophögar på kommunal mark över hela Sverige och avfallsbrottsligheten tillhör en av de mest lukrativa brottstyperna i världen för de organiserade kriminella nätverken. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i kampen mot tandvårdsrädsla: Att designa en gamifierad app för att förbereda barn inför tandvårdsbesök och förebygga oro

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emelie Folkesson; Ellinor Stomdal; [2021-12-08]
  Nyckelord :Tandvårdsrädsla; tell-show-do; mHealth; gamification; MDE mechanics; dynamics and emotions ; research through design; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Trots att tandhälsan förbättrats de senaste åren har förekomsten av tandvårdsrädsla förblivit densamma och är idag en av de vanligaste fobierna i Sverige. Forskning tyder på att rädslan ofta uppstår redan i barndomen och tandvårdspersonal använder sig därför av den beteendeinriktade metoden Tell-Show-Do för att skola in barnen till tandvården. LÄS MER

 3. 3. Corruption in the Judiciary : Balancing Accountability and Judicial Independence

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Folkesson; Amélie Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :Corruption; judicial independence; rule of law;

  Sammanfattning : A non-corrupt judiciary is a fundamental condition for the endorsement of rule of law and the ability to guarantee basic human rights in society. The judiciary must therefore be an independent and fair body that fights corruption, not the other way around. LÄS MER

 4. 4. Bildskapande i förskolan : Pedagogens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofie Folkesson; Emelie Gustavsson; [2008]
  Nyckelord :bild; bildskapande; skapande; förskola; pedagog and kreativ.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur pedagogerna i dagens förskola praktiskt tillämpar bildskapande och hur de skulle vilja utveckla ämnet som metod ihop med barnen i förskolan.... LÄS MER