Sökning: "emergency Handbook"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden emergency Handbook.

 1. 1. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2016]
  Nyckelord :UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. LÄS MER

 2. 2. Haiyan: Architecture and natural disasters : Turning a tragedy into a new opportunity by rethinking the urban landscape and humanitarian response

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Manuel Nyberg Inostroza; [2014]
  Nyckelord :Tacloban; Philippines; Haiyan; natural disasters; urban landscape; humanitarian response;

  Sammanfattning : My starting point was to gain an understanding of how humanitarian aid was organized in Tacloban City after the disaster of typhoon Haiyan. Two specific sectors has been studied; Camp Coordination and Camp Management (CCCM) and Emergency Shelter. LÄS MER

 3. 3. Förgiftningar hos hund och katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Niemi; [2012]
  Nyckelord :förgiftning; hund; katt; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Cats and dogs are often unattended by their owners both indoors and outdoors, and therefore there is always a risk that they will get hurt. In the past, poisoning cases was considered unusual, but nowadays they are considered more common. LÄS MER

 4. 4. Är utrymningsschablonerna vid brandteknisk dimensionering säkra?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Magdalena Angerd; [1999]
  Nyckelord :fire safety; critical conditions; uncertainty analysis; human behavior; Evacuation; stores; Monte Carlo; design values; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report investigate evacuation safety in business premises. A number of rooms have been designed by old Swedish building regulations, Nybyggnadsreglerna, NR, 1988 as handbook. When NR doesn’t corresponds with the building regulations of today, Boverkets byggregler, BBR 94, the rules in BBR will be followed. LÄS MER