Sökning: "emergency care"

Visar resultat 1 - 5 av 892 uppsatser innehållade orden emergency care.

 1. 1. Sjuksköterskebesök : Barnsjuksköterskans erfarenhet av att självständigt bedöma och behandla sjuka barn på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Emilia Bergström; Johanna Gustafsson Melin; [2022]
  Nyckelord :pediatric emergency department; pediatric nursing; nurse-led consultation; akutmottagning för barn; barnsjuksköterska; sjuksköterskebesök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besöken på akutmottagningar för barn i Sverige ökar hela tiden. För att möta detta har allt fler sjukhus börjat använda sig av sjuksköterskebesök. Syfte: Att beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att självständigt bedöma och behandla sjuka barn på en akutmottagning. LÄS MER

 2. 2. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Wikström; [2022]
  Nyckelord :bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Patienten betraktas som ett nummer och inte som en människa : En integrerad litteraturstudie om crowding

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinez; Suzanne Thern; [2022]
  Nyckelord :crowding; emergency departments; nurses experiences; patients experiences; caring-relation; environment; patient safety; crowding; akutmottagningar; sjuksköterskors erfarenheter; patienters erfarenheter; vårdrelation; miljö; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crowding är ett fenomen som innebär en stor ansamling av personer på en och samma plats. På akutmottagningar blir crowding en utmaning då antalet patienter överskrider antalet sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Teamsamarbetets betydelse vid hjärtstopp hos barn : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lagergren; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Paediatric; Communication; Qualitative Research; Team collaboration; Emergency Medical Services; Pediatrik; Kommunikation; Kvalitativ forskning; Teamsamarbete; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn som drabbas av ett hjärtstopp är något av det mest traumatiska en barnsjuksköterska kan ställas inför på barnakutmottagningen. Brist på teamsamarbete är en starkt bidragande faktor till ökad stress hos akutpersonalen. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av sent palliativa patienter på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Gerdfeldter; Rebecca Edberg; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; End-of-life care; Palliative care; Relatives; Akutmottagning; Närstående; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningars syfte är att bedriva sjukvård för personer som drabbas av akut sjukdom eller skada, dygnet runt. Arbetet sker utefter sjukdomarnas och skadornas prioriteringsgrader och inriktningen är främst kurativ. LÄS MER