Sökning: "emergency department"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden emergency department.

 1. 1. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelse av icke-farmakologiska interventioner - vid nålrelaterade procedurer. En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Catarina de Melenne; Frida Palm; [2020]
  Nyckelord :Barn; icke-farmakologsiska interventioner; nålrelaterade procedurer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med nålrelaterade procedurer upplever merparten av alla barn inom sjukvården någon gång smärta, oro eller rädsla, som skulle kunna minska med hjälp av icke-farmakologiska interventioner. Trots tidigare evidens på icke-farmakologiska interventioners positiva inverkan finns behov av ytterligare kunskap om barns upplevelser för att förbättra stödet som ges barn i samband med en nålrelaterad procedur. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Catharina Ehlin; Emma Österling; [2020]
  Nyckelord :A literature review; emergency department; experience; nursing; patient; Akutmottagning; erfarenheter; litteraturöversikt; omvårdnad; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till en akutmottagning kommer patienter med olika sjukdomstillstånd där det ställer höga krav på att sjuksköterskan gör en korrekt bedömning och omhändertagande och samtidigt levererar en god omvårdnad. Dessa korta och intensiva möten kan innebära att sjuksköterskan tvingas prioritera de medicinska behoven. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans perspektiv på arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning och patientsäkerhet på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Bergström; Erica Bonde; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Nurses experience; Safe care; Work related stress; Workload; Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans upplevelse; Säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på en akutmottagning beskrivs som stressfyllt och innebär hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Sjukvården regleras av ett antal lagar för att säkerställa att vården håller god kvalitet och även arbetsmiljön för sjuksköterskorna regleras i lagar och föreskrifter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans bedömning av patienter med misstänkt sepsis på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Lachyn Aydogdyyeva; [2019-06-28]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sepsis; bedömning; bedömningsinstrument; evidens-och erfarenhetsbaserad omvårdnad; omvårdnadsprocessen; vitalparametrar; labb prover; kompetensnivå.;

  Sammanfattning : Sepsis är ett vanligt och allvarligt tillstånd som kan drabba alla. Statistiken visar att incidensen och mortaliteteten är hög både i Sverige och i världen, vilket belastar samhället ekonomiskt. LÄS MER