Sökning: "emergency preparedness"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden emergency preparedness.

 1. 1. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER

 2. 2. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 3. 3. Beredskapen är allt : En kartläggning av övningar inför allvarlig händelse i ett län i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gustav Kniif; Jessica Tibell; [2019]
  Nyckelord :Communication; cooperate; exercise; major accidents or disaster; cross-sectional study.; Kommunikation; samverkan; övning; allvarlig händelse; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund. Denna magisteruppsats från specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård är en pilotstudie som görs på uppdrag av Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA). Allvarlig händelse är en händelse där resurser behöver omfördelas, ledas och användas på ett särskilt sätt. LÄS MER

 4. 4. Krisberedskapssamordnares syn på hushålls beredskap inför stora samhällsstörningar – Med utgångspunkt i effektiv riskkommunikation mellan offentliga aktörer och medborgare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Joakim Ingerskog; [2019]
  Nyckelord :Riskkommunikation; hushållsberedskap; riskuppfattning; Sverige; Risk communication; societal preparedness; risk perception; Sweden; citizen preparedness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There has been an increase in emergency preparedness measures aimed at individual households in the recent years in Sweden. The reason for this is that the Swedish government have deemed Swedish households' preparedness to be deficient and in need of improvement in order to better meet the risks of the modern society. LÄS MER

 5. 5. Evaluating LoRa Physical as a Radio Link Technology for use in a Remote-Controlled Electric Switch System for a Network Bridge Radio-Node

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abdullahi Aden Hassan; Rasmus Karlsson Källqvist; [2019]
  Nyckelord :LoRa; Emergency preparedness; Amateur radio; System design; Embedded system; Radio electronics; LoRa; Krisberedskap; Amatörradio; Systemdesign; Inbyggda system; Radioelektronik;

  Sammanfattning : This report explores the design of a system for remotely switching electronics on and off within a range of at least 15 km, to be used with battery driven radio nodes for outdoor Wi-Fi network bridging. The application of the network bridges are connecting to remote networks, should Internet infrastructure fail during an emergency. LÄS MER