Sökning: "emergency room"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden emergency room.

 1. 1. Patienters upplevelse av information på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Balazsi; Maria Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Information; Intervju; Kommunikation; Patient;

  Sammanfattning : På en akutmottagning samlas många patienter samtidigt och miljön kan upplevas på olika sätt. Inom hälso- och sjukvården har patienter behov av information för delaktighet sin vård.  Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information kring dennes vård under sin vistelse på en akutmottagning. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av att vara patient på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Petters; Amanda Skytt; [2021]
  Nyckelord :emergency department; patient experiences; health personnel; patient perspectives; akutmottagning; patientupplevelser; hälso- och sjukvårdspersonal; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen innebär för många patienter den första kontakten i vårdkedjan. Underbemanning, stigande patientantal och färre vårdplatser innebär ofta längre väntetider och ökad press på vårdpersonalen. LÄS MER

 3. 3. Getting a grip on the effect of preventive public health interventions – A study of the economic benefits of subsidized ice cleats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Joel Canderhed; Victor Abdalla; [2020-07-10]
  Nyckelord :QALY; ICER; ice grip; ; ice cleat; ; STRADA; STRADA; traffic; injury; quality of life; DID; Difference-in-Difference; subsidy; Intent-to-Treat; weather; gender; negative binomial regression;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 5. 5. OMHÄNDERTAGANDET AV PATIENTER PÅ AKUTMOTTAGNINGAR : Sjuksköterskors erfarenheter av sekundär traumatisk stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dyanne Leon; Hamdi Aden Souleiman; [2020]
  Nyckelord :Care relationship; literature review; nurses; organization; triage; patient safety; Litteraturöversikt; organisation; patientsäkerhet; sjuksköterskor; triage; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar har genom åren fått en större volym av patienter, men vårdutrymmen har inte varit i fas med antal besökare. Patienter upplever att trånga utrymmen och väntetiderna orsakas av underbemanning, tidsbrist eller bristande patientsäkerhet. LÄS MER