Sökning: "emergency ward"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden emergency ward.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 2. 2. Predicting Patient Length Of Stay at Time of Admission Using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Olle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using machine learning methods to predict patient length of stay at the time of admission to a clinical ward from the emergency department. The main aim of this thesis is to provide a comparative analysis of different algorithms and to suggest a suitable model that can be used in a hospital prediction software. LÄS MER

 3. 3. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER

 4. 4. Kroppsspråk, handpåläggning, hängslen och livrem : ambulanspersonalens upplevelse av att bedöma och vårda patienter vid språkförbistring

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anton Larsen; Andrea Marklund; [2018]
  Nyckelord :Ambulances; Nurses; Emergency medical technicians; Communication; Communication barriers; Nursing care; Nurse specialist; Ambulanser; Sjuksköterskor; Ambulanspersonal; Kommunikation; Kommunikationshinder; Omvårdnad; Specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har genomgått en förändring i demografi där en allt större del av befolkningen inte har svenska som modersmål. Samtidigt går ambulanssjukvården från att vara en transportfunktion där destinationen alltid varit akutsjukhus till att vara patientens första möte i en obruten vårdkedja. LÄS MER

 5. 5. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER