Sökning: "emigration"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet emigration.

 1. 1. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 2. 2. Flytten från Skellefteå 1865-1900 : Ett bidrag till kartläggningen av den norrländska emigrationen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Olsson; [2019]
  Nyckelord :Emigration; Migration; Skellefteå; 1800-tal; Norrland; Västerbotten;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka emigrationen från Skellefteå socken under perioden 1865–1900. Frågorna som ställs i studien är följande: Det lokala emigrationsmönstret följer eller skiljer sig från det nationella emigrationsmönstret. Vilka som emigrerade från undersökningsområdet och varför de valde att utvandra. LÄS MER

 3. 3. Ilulissat, Living the Arctic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Rebekka Gudmundsdottir; [2019]
  Nyckelord :Greenland; Ilulissat; Arctic; Architecture; Urban Design; Sustainability; Climate; Liveability; Climate sensitive architecture; cultural values; climate change; cultural identity; environment; extreme climate; extreme landscape; urban density; urban planning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Nowhere in the world is there more proof of climate change than in Greenland, Ilulissat is no exception. With climate change and visible climatic shifts things are rapidly changing and already affecting the life of the people who live there. Those dramatic changes are not only affecting the Arctic but the whole global community. LÄS MER

 4. 4. "Prakiskt taget orubbade miljöer" : En jämförande studie av Charlotte Berlins museum, Hallwylska museet och affektiv autenticitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Hanna Kronblad; [2019]
  Nyckelord :Musealization; Authenticity; Historic houses; Collectors; Affective authenticity; musealisering; autenticitet; historiska hus-museer; samlare; affektiv autenticitet;

  Sammanfattning : The following thesis examine the former homes of Charlotte Berlin and Wilhelmina von Hallwyl, two women who in the turn of 20th century donated their homes and collections to be museums. The purpose of this essay is to examine how Charlotte Berlin’s Museum and the Hallwyl museum work with musealization and authenticity. LÄS MER

 5. 5. "Direkte till Amerika" : En studie om publicitet för emigration till Amerika mellan 1866-1875

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Petter Magnusson; Tobias Engborg; [2019]
  Nyckelord :Emigration; Publicitet; Emigrantbrev; Svensk-amerikansk migration; Annonsering;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze the publicity for emigration to America between the years 1866 to 1875 that targeted potential emigrants from the region around Kronoberg county. The reason for this is to find out how the obstacles and factors that existed during the time were affected by the marketing. LÄS MER