Sökning: "emigrationen i undervisningen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emigrationen i undervisningen.

  1. 1. En emprisk studie av emigrationens förekomst och roll i historieundervisnigen på högstadiet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Helena Roxå; [2006]
    Nyckelord :Sverige; 1800-talet; Amerikaemigrationen; 1.2 miljoner emigranter; emigrationen i undervisningen; närmiljöhistoria;

    Sammanfattning : Sverige var för över hundra år sedan ett utvandrarland. Under 1800-talet lämnade i genomsnitt 100 personer landet varje dag. Från och med 1821 fram till 1930-talet utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar, de allra flesta till Amerika. I det närmaste var femte, sammanlagt över 200 000, återvände till Sverige. LÄS MER