Sökning: "emil mehic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emil mehic.

  1. 1. Samhällskunskapslärarnas interaktion med eleverna utifrån ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Emil Mehic; [2015]
    Nyckelord :Genus; Samhällskunskap; lärare; elever; interaktion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER