Sökning: "emilia lund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden emilia lund.

 1. 1. MRI only radiotherapy using synthetic CT images: Dosimetric accuracy and patient positioning strategies in an MRI only workflow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen; Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund

  Författare :Emilia Persson; [2015]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and purpose: Magnetic resonance imaging (MRI) only radiotherapy has, due to superior soft tissue contrast of MRI and the possible reduction of systematic uncertainties, grown into a promising technique. The purpose of this work is to investigate parts of an MRI only workflow with synthetic computed tomography (sCT) images generated from MRI. LÄS MER

 2. 2. The Retreat from the Ambiguities of Entrepreneurship: A study of Business Incubators

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Jonsson; Emilia Olandersson; [2013]
  Nyckelord :Business Incubators; Entrepreneurs; Resources; Structure; Ambiguity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The retreat from the ambiguities of entrepreneurship: A study of Business Incubators Submission date: May 22th 2013 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People Knowledge and Change- Master Level Authors: Rasmus Jonsson & Emilia Olandersson Supervisor: Kate Sullivan, Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund University & Stefan Sveningsson, Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund University. Purpose: Our purpose is to gain a greater understanding of business incubators, through addressing the missing focus on tenants‘ experiences of business incubators. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Sky City Arlanda

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Ove Hagelstedt; Adam Lindström; Emilia Norin; Markus Wikman; [2012]
  Nyckelord :Brandscenarier; brandteknisk riskvärdering; Sky City; Arlanda; Simulex; Detact QS; FDS; CFD; personsäkerhet; utrymning; effektutveckling; kritiska förhållanden; riskvärdering; strålning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a Fire Safety Evaluation of Sky City’s public areas at Arlanda Airport and aims to evaluate the safety of persons in the event of fire. The report is written by students in the fire safety engineering program at Lund University. LÄS MER

 4. 4. Att förstå "de andra"- en diskursanalys av förståelser kring begreppet intersektionalitet bland lärare på Socialhögskolan i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilia Niklasdotter; Moa Sjögärd; [2010]
  Nyckelord :social work education; power; knowledge; intersectionality; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate understandings and interpretations of the concept intersectionality through a discourse analysis of six interviewes with teachers at The School of Social Work in Lund. The main conclusion was that through the exclusion of significant superior positions in the discourse and by making only certain groups possessors of intersectionality, the perspective is mainly seen as as tool to explain suborder and discrimination. LÄS MER

 5. 5. En studie av tre likabehandlingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emilia Nilsson; Ihklas Adiler; [2010]
  Nyckelord :Mobbning; Likabehandlingsplaner;

  Sammanfattning : I första delen av denna uppsats gör vi en teoretisk undersökning av likabehandlingsplaner från tre skolor i Lunds kommun. Vi studerar hur dessa likabehandlingsplaner är utformade och om skolorna har valt att ta hjälp av något utomstående anti-mobbningsprogram. LÄS MER