Sökning: "emiskt synsätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emiskt synsätt.

  1. 1. MUSIK FÖR HÄLSA En intervjustudie om hur musikterapi upplevs och uppfattas ur ett individperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Astrid Carling; Emma Lindahl; [2020-09-11]
    Nyckelord :Musik i kroppen; Hälsa; musikterapi; emiskt synsätt; Livsvärlden; fenomenologi; typifiering och samhörighet;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how individuals use music for therapeutic purposes that has affected their health. Issues that relate to music therapy as treatment, music as a tool for everyday life and music as a tool for positioning themselves to their world. LÄS MER