Sökning: "emittering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet emittering.

 1. 1. Emittering av Gröna Obligationer för Börsnoterade Nordiska Bolag : - En eventstudie om aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Aste; Hugo Åström; [2020]
  Nyckelord :Obligation; Grön obligation; Abnormal; Avkastning; Eventstudie; Norden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande med gröna obligationer : En studie om marknadsreaktioner vid emittering av gröna obligationer i Europa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Larsson; Jesper Zakrisson; [2020]
  Nyckelord :Gröna obligationer; Överavkastning; Eventstudie; Europa; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en viktig aspekt av företagande på senare år och till följd av det har antalet gröna obligationsemissioner ökat. Den första gröna företagsobligationen emitterades 2013, och med tanke på ämnets korta historia finns endast ett fåtal studier inom området. LÄS MER

 3. 3. Green Bonds – A beneficial financing form?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Green bonds; financing; CSR; Real Estate; Gröna Obligationer; finansiering; CSR; Fastigheter;

  Sammanfattning : Title: Green bonds – A beneficial financing form? Purpose: The purpose of this master thesis was to examine housing companies reasoning behind issuing green bonds for financing their projects. What advantages and disadvantages that are currently connected to green bonds and if the green bond market can motivate companies to build more sustainable. LÄS MER

 4. 4. Gröna obligationer - ett symbolpolitiskt fenomen? : En kvalitativ fallstudie om politiska innovationer drivs av instrumentella- eller symbolpolitiska motiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Gröna obligationer; symbolpolitik;

  Sammanfattning : Innovationer blir allt viktigare i dagens samhälle. Detta för att samhällsutvecklingen ska gå framåt. Innovativa idéer är till för att bidrar till lösningar av de samhällsutmaningar vi står inför idag. Då innovationer spelar allt större roll i samhället är det viktigt att veta vad det är som driver innovativt beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. No-petition klausuler ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine Persson; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att vårt samhälle blir allt mer internationellt blir vi också allt mer beroende av att ha en rättslig struktur som är gångbar i internationella sammanhang. Företag idag strävar efter internationellt erkännande och ser det som positivt att kunna göra affärer världen över. LÄS MER