Sökning: "emma fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden emma fredriksson.

 1. 1. “Vart kommer du ifrån?” - egentligen : - En kvalitativ studie om kvinnor med dubbel kulturtillhörighet och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson Rapp; Maria Lugnehav; [2022]
  Nyckelord :In-betweenship; third culture kid; social identity; cultural identity; immigrants; double cultural affiliation; identity formation; ethnicity; Mellanförskap; social identitet; kulturell identitet; invandrare; dubbel kulturell tillhörighet; identitetsbildning; etnicitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how identity creation in young women is affected by living in an in-betweenship state. In addition, with the help of our interviewees' stories, we also want to highlight the advantages and disadvantages that the women themselves see in this phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas konsumenter av kulturell marknadsföring? : En kvalitativ studie om relationen mellan varumärkesimage och företags engagemang i sociala frågor och nya sociala rörelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Fredriksson; Joanna Lundström; [2022]
  Nyckelord :Kulturell Marknadsföring; Varumärkesimage; Varumärkesidentifiering; Nya Sociala Rörelser; Sociala Frågor; Kulturell Kontext;

  Sammanfattning : I samtidens samhälle uppmärksammas sociala orättvisor bland annat genom att sociala rörelser sprids globalt och engagerar människor som kan identifiera sig i rörelsens budskap. Att engagera sig har även börjat sprida sig till företag och konsumenter kan identifiera vilka sociala frågor eller värderingar som står bakom ett varumärke. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors vårdande vid robotassisterad kirurgi : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Alsander; Anna Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Caring; nurse anesthetist; positioning; robotic-assisted surgery; teamwork; Anestesisjuksköterska; positionering; robotassisterad kirurgi; teamarbete; vårdande;

  Sammanfattning : Robotassisterad kirurgi har blivit alltmer förekommande som operationsmetod till fördel för dess kirurgiska precision. Utifrån den kirurgiska teknologin ställs ytterligare krav på anestesisjuksköterskan, som under operationerna ansvarar för patientens anestesi, upprätthållande av fri luftväg, hemodynamisk stabilitet. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i riskaversion utifrån kön och olika storlek på sparkapital

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Fredriksson; Andrea Matsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Risk Aversion; Carhart s Four-Factor model; Regression analysis; Beta; Average Return; Risk Adjusted Return; Fictive portfolios; Overconfidence;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether females are more risk averse than men on the Swedish stock market and to determine if the level of risk aversion decreases or increases for individuals with a large amount of investments, defined as >1 MSEK. The datasets on which this thesis has used is collected from Avanza, a Swedish financial institution, and the time period that the data will be implemented from is 2019-02-15 to 2021-02-15. LÄS MER

 5. 5. Att berätta : En kvalitativ analys av transpersoners upplevelser om att komma ut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gabriella Fredriksson; Emma Hedlund; [2021]
  Nyckelord :coming out; transgender; LGBTQ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore trans people’s feelings and thoughts about coming out as transgender to their environment in order to create a deeper understanding about the process of coming out. A qualitative method was applied to study nine different stories written by trans people, taken from three different websites. LÄS MER