Sökning: "emma jakobsson mälardalens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emma jakobsson mälardalens.

  1. 1. KUNDRELATIONER : - En fallstudie på Nyby Torshälla Ridklubb

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Linn Ericsson; Elenor Flodin; Emma Jakobsson; [2012]
    Nyckelord :kundrelationer;

    Sammanfattning : Abstract– “Customer relationships – A case study on Nyby Torshälla Riding Club”Date: December 20th 2011Level: Bachelor thesis, 15 ECTSInstitution: School of Sustainable development of society and technology, Mälardalen UniversityAuthors: Linn Ericsson, Elenor Flodin, Emma Jakobsson22nd June 1987 24th April 1987 24th May 1989Title: Customer relationships – A case study about Nyby Torshälla Riding ClubTutor: Daniel TolstoyKeywords: Relationship marketing, customer relationships, customer loyalty.Purpose: The purpose of this thesis is to analyze how Nyby Torshälla Riding Club maintains their customer relationships. LÄS MER