Sökning: "emma jernberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden emma jernberg.

 1. 1. Språkval - obligatoriskt för vissa men frivilligt för andra  :  Learning foreign languages at school - compulsory for some but not for others

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Jernberg; [2008]
  Nyckelord :moderna språk; språkval; språkundervisning; betyg; grundskolans senare år;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkval - obligatoriskt för vissa men frivilligt för andra

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :emma jernberg; [2008]
  Nyckelord :moderna språk; språkval; svenska; engelska; betyg; grundskolans senare år; språkundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER