Sökning: "emma marklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden emma marklund.

 1. 1. Den pågående digitaliseringen inom redovisningsarbetet : en jämförelse mellan stora och små redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Hedlund Forsberg; Emma Marklund; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; redovisning; institutionell teori; stora företag; små företag;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom redovisningsarbetet har pågått under många år. Trots detta är dess påverkan högst aktuell även idag då utvecklingen fortsatt drivs framåt, vilket påverkar redovisningsbyråernas dagliga arbete. Tidigare forskning visar att digitaliseringen medför både hot och möjlighete rför redovisningen. LÄS MER

 2. 2. MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Lisa Louise Snäll Fredrik Rost EmmaKindström OlofFahlen StefanBerg Marklund Fritzon; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Olika sätt att anteckna i kursen Engelska 6 : Lärares tolkning av och arbete med olika sätt att anteckna samt elevers vana av och inställning till anteckningsinstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emma Marklund; [2016]
  Nyckelord :note-taking; working memory; study skills; explicit instruction; scaffolding; anteckningar; arbetsminne; studieteknik; explicit instruktion; scaffolding;

  Sammanfattning : According to recent statistics, the number of people in Sweden who choose to go into higher education after upper secondary school has grown compared to 25 years ago. Lectures within some university programs are conducted entirely in English, and Swedish students’ abilities to understand, record and recall the information given at lectures are therefore crucial for their academic success. LÄS MER

 4. 4. Restytor och dess dolda möjligheter : Inventering och gestaltning i Kalmar stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Agnes Marklund; Emma Bäcklund; [2016]
  Nyckelord :Restyta; icke-plats; tomrum; marginal; förlorad yta; vauge terrain; impediment; överskottsyta; odefinierad mark; mellanrum;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att ha drabbats av hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Marklund; Maria Nästén; [2016]
  Nyckelord :Myocardial infarction; women; experiences.; Hjärtinfarkt; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige och drabbar tiotusentals kvinnor årligen. Både män och kvinnor kan drabbas av en hjärtinfarkt, men forskning visar att symtom i den akuta fasen och efterföljande konsekvenser kan skilja mellan kvinnor och män. LÄS MER