Sökning: "emma svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden emma svensk.

 1. 1. Vårt större fädernesland – Paneuropa i Tidevarvet och svensk debatt 1924–1936

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2024-02-14]
  Nyckelord :Europeism; Elin Wägner; Tidevarvet; Paneuropa; mellankrigstiden;

  Sammanfattning : This is a reception study on how the idea of Paneuropa, as launched by the austrian count Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi in 1923, was received by the political weekly magazine Tidevarvet, a product of – and an opinion forming organ for – the social liberal wing of the Swedish suffrage- and peace movements. The main purpose is to examine to what extent there was an existent Europeanism in the public debate in Sweden during the interwar period, and how that discourse was constructed through the conceptual pairings disruption/unity and parts/whole. LÄS MER

 2. 2. "Herregud, nu har det kommit hit också" : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets och Dagens Nyheters platsskapande av Gränby och Vasastan i samband med gängskjutningar 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :NIklas Kantzy; Emma Hanning; [2024]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; symbolmakt; platsskapande; skjutningar; svensk media;

  Sammanfattning : In Sweden, shootings and gang violence have been on the daily agenda during 2023, especially in September when most shootings occurred that year (SVT 2023a). As the media have the power to influence the public regarding how they view a geographical place, and the typical population that lives in the place being portrayed (Ceccato 2012; Wallace 2008), it becomes crucial to examine media’s symbolic power through news reporting. LÄS MER

 3. 3. Groparnas hemlighet : En arkeologisk analys om fångstgropar med fokus på varggropar inom Karlskoga kommun och Degerfors kommun.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emma Svensson; [2024]
  Nyckelord :Known cultural remains; Unknown cultural remains; wolf hunting; fox hunting; bear hunting; reindeer and moose hunting; pitfalls; Swedish woodland; forest archeology; GIS.; Kända kulturlämningar; okända kulturlämningar; vargjakt; rävjakt; björnjakt; ren- och älgjakt; fångstgropar; svensk skogsmark; skogsarkeologi; GIS.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om det är möjligt att förutse var de okända fångstgropar befinner sig i landskapet med hjälp av karaktärsdragen från de kända lämningarna. Målet med detta arbete är att identifiera och registrera okända fångstgropar för att skydda dem från att skadas av skogsbruket. LÄS MER

 4. 4. Ökad kolsänka i den svenska skogen : ett intressentperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Adam Hurtig; Emma Häggberg; [2023]
  Nyckelord :Fallstudie; legitimitet; LULUCF; styrmedel; teorin om planerat beteende;

  Sammanfattning : Dagens klimatpolitik står inför stora förändringar då den går mot att breddas. Åtgärder för att öka upptag av koldioxid från atmosfären blir alltmer väsentligt för att nå 1,5 graders-målet och klimatneutralitet till 2050. LÄS MER

 5. 5. 5 % i NO och teknik? : en kvantitativ studie kring särbegåvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emma Åström Boss; [2023]
  Nyckelord :gifted education; science; STEM; Sweden; Biologi; definition; flickor; fysik; förvånar; gifted education; högbegåvade; identification-gap; identifiering; kemi; kvantitativ studie; mellanstadiet; naturesciense; naturorienterinterande ämnen; NO; science object; SES; socioekonomisk status; STEM; Sverige; särbegåvning särskild begåvning; talang; teknik; teoretisk begåvning; potential; praktisk begåvning; underrepresenterade; uppmärksamma;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket har ca 5 % av alla elever en särbegåvning som gör att de lär sig i så mycket snabbare takt än sina klasskamrater, att de kan vara i behov av anpassad undervisning. Internationellt finns det forskning kring ett identification-gap inom gifted education. LÄS MER