Sökning: "emma umeå handelshögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden emma umeå handelshögskolan.

 1. 1. Kan vi lita på den externa rapporteringen? : En studie om den reviderade koden för svensk bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Julia Larsson; Emma Nygren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problembakgrund/Syfte: Bolagsstyrningens utveckling kan hänföras till de tidigare skandaler som uppkommit inom bolag i världen, där ledning och styrelse agerat oetiskt både inom redovisning och revision. Syftet med bolagsstyrning är att främja aktieägarnas intressen i bolag där ägarna är separerade från kontrollen, och skapa förtroende för bolagen. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet genom kundinvolvering : En kvalitativ studie om hur företag kan integrera kundinvolvering i sin verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emma Robbert; Liv Burman; [2012]
  Nyckelord :Kundinvolvering; kundlojalitet; lojalitet; kundrelation;

  Sammanfattning : SammanfattningProblemformuleringDet vi ville undersöka med denna studie var hur kan företag använda sig av kundinvolvering för att stärka sin kundlojalitet? och det var således den problemformuleringen som vi utgick ifrån. Bakgrunden till vårt val att gå djupare in på ämnena kundinvolvering och lojalitet utvecklades allteftersom vi såg fler och fler faktorer som indikerade på att det idag har blivit allt viktigare att bry sig om kunden. LÄS MER

 3. 3. Talent Management– Företagens väg till framgång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emma Lindqvist; Erika Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Talent Management; talanger; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Då konkurrensen mellan företag har blivit hårdare och att behålla de talangfulla medarbetarna blivit viktigare har Talent Management fått större utrymme i dagens forskning och fler företag har börjat använda sig av det. Talent Management handlar om att attrahera och ta vara på talanger i företag och att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. LÄS MER

 4. 4. Attitudes Towards Sustainability : A quantitative study of Sustainable Ålidhem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alice Watling; Emma Zhou; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk information. : En kartläggning av små företags attityder.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emma Backlund; Anna Grundström; [2010]
  Nyckelord :Redovisningsinformation; små företag; redovisningskonsulter; kommunikation; motivation; informationsvärde.;

  Sammanfattning : Extern redovisning behövs bland annat för att öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer men kan även användas som en kontrollpunkt och som beslutsunderlag för den interna verksamheten. Det finns dock tecken på att den ekonomiska informationen inte används av små företag för dessa ändamål. LÄS MER