Sökning: "emma watson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden emma watson.

 1. 1. Manusbunden VS. Manusfri : - En retorisk analys om vilken inverkan memoria har på actio

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Åsander; [2017]
  Nyckelord :Retorikanalys; Actio; ögonkontakt; gester; manusbunden; ethos; multimodaliteter; Emma;

  Sammanfattning : Studien Manusbunden VS Manusfri är en kvalitativ retorikanalys av Emma Watsons actio (kroppsspråk). I studien analyseras två av Watsons tal, ett manusfritt och ett manusbundet. LÄS MER

 2. 2. Den lilla hogwardseleven och den coola unga kvinnan. Diskurser som formas i bemötandet av He for she-ambassadör Emma Watson

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Eng; [2016-05-04]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; ledarskap;

  Sammanfattning : SyfteJag är intresserad av hur bemötandet av en ung kvinnlig ledare som talar om kvinnors rättig-heter kan se ut. Genom att analysera och se vilka diskurser som kommer till uttryck på nätet kan vi bli medvetna om vilka diskurser som bidrar till att förstärka ojämna maktförhållanden. LÄS MER

 3. 3. The celebrity politician : budskap om feminism och identitet inom internationell politik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Ekholm; [2015]
  Nyckelord :feminism; ”HeforShe”-kampanjen; mänskliga rättigheter; human rights; ”Everyday Makers”; identitetspolitik; ”celebrity politician”; kändispolitiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : What happens when celebrities engage themselves politically and how do they handle the criticism that they do not have the essential expertis to become political representants? In my study I want to answer those questions and further analyse how the public reacts to the rhetoric of celebrity politicians. I have therefore analysed Emma Watson’s speech where she launched the UN-based ”HeforShe-campaign, a campaign Emma Watson represents. LÄS MER

 4. 4. Intimitet – i relationen mellan sjuksköterska och patient - en begreppsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Aronsson; Stina Olander; [2006-12-05]
  Nyckelord :ömsesidighet; samhörighet; behov - fysiskt och emotionellt; närhet; personligt privat;

  Sammanfattning : Under utbildningstiden har vi uppmärksammat att intimitet har varit starkt närvarande iomvårdnadsarbetet. Begreppet tycks innehålla många dimensioner och kan vara svårt attförhålla sig till. LÄS MER