Sökning: "emmy eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden emmy eriksson.

 1. 1. Embrace the Experience : A multiple case study of customer experience strategies within the Swedish retail market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linus Eriksson; Emmy Rosander; [2021]
  Nyckelord :Customer Experience; Customer Journey; Touchpoints; Service-dominant Logic; Omnichannel;

  Sammanfattning : The concept of customer experience has an increasing interest among organizations today since customers have become picky and demands for an experience are an existing fact. In the early 2000s, a paradigm shift was found, where focus from a goods-dominant logic was moved to a service-dominant logic which came to have a great impact on how to manage customer experiences today. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av bemötande och kommunikation i den preoperativa vården : En kvalitativ litteraturundersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Eriksson; Emmy Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Patient treatment communication nurse preoperative; Patient bemötande kommunikation sjuksköterska preoperativt;

  Sammanfattning : Introduction. Every year, millions of people are undergoing operation in Sweden. Many patients feel worry, anxiety and fear about this. Preoperative information is of great importance and the way it is communicated. LÄS MER

 3. 3. Måltvetydighet & operationalisering av mål i den offentliga sektorn : En studie inom Försvarsmakten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Sörgårn; Emmy Krusberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Goal ambiguity and operationalization of goals in the public sector - A study within the Swedish Armed Forces Authors: Emmy Krusberg & Amanda Sörgårn  Tutor: Kim Eriksson & Maria Mårtensson Hansson Examiner: Elin Funck Introduction: While management by objectives is a commonly used method within the public sector, it has been subject to varied criticism from previous researchers. This is what sparked our initial interest to conduct this study. LÄS MER

 4. 4. Olika personlighetstyper inom revisionsbranschen : Vad karaktäriserar revisorer i början på 2020- talet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emmy Eriksson; Veronika Sawicki; [2020]
  Nyckelord :femfaktormodellen; personlighetsdrag; revisorer; motivationsfaktorer; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva vad som karaktäriserar revisorer i början på 2020- talet. Tidigare forskning har undersökt revisorers arbetssätt, stereotyper och hur individers personligheter skiljer sig åt utifrån olika motivationsfaktorer samt femfaktormodellen. LÄS MER

 5. 5. När det sociala perspektivet tvingas stå tillbaka : - en intervjustudie om skolkuratorers syn på deras förutsättningar att arbeta mot våld i nära relation mellan unga i en pedagogikdominerad domän

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emmy Bruhn; Elin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER