Sökning: "emoji"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet emoji.

 1. 1. Designing a Shared Listening Experience for an Audiobook Streaming Service : A UX and UI Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mikaela Eriksson; Vilma Reponen; [2021]
  Nyckelord :User Experience; User Interface; UX; UI; Design; Personas; User Research; User Testing; Iterative Design; Contextual Design; Prototyping; Mobile Application; Figma; Sketch; Protopie; Storytel;

  Sammanfattning : This study, done in collaboration with Storytel, aimed to investigate whether a shared audiobook live listening experience would add value to users of the Storytel app and how such a feature could be designed in terms of User Experience and User Interface. The purpose was to determine the minimal viable product (MVP) and if live listening with others is interesting in itself or else, what is the most basic interaction type required in connection to the listening. LÄS MER

 2. 2. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Emoji som musik på sociala medier : En receptionsstudie kring emojis påverkan för tittaren i rörlig bild på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Matilda Krantz; [2020]
  Nyckelord :emojis; musik; audiovisuella produktioner; sociala medier; tonalitet; Instagram; unga vuxna; receptionsteori; emotioner; intervjuer.;

  Sammanfattning : Att arbeta med rörlig bild mot sociala medier har sina problem när den fysiska miljön avgörom tittaren kan spela upp musik/ljud tillhörande filmen man tittar på. I denna uppsatsundersöks hur emojis kan upplevas komplettera musik på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. ”YouTube är allt!" : En kvalitativ undersökning om barns upplevelser av Youtube som social och kulturell plattform

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Stefanie af Björksten; [2020]
  Nyckelord :Youtube; barn; media; barnkultur; barndomsforskning; emotioner; generationsordning; polyfon roman; emoji; karnevalteori;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate why children spend time on Youtube. The study tries to answer the question why by taking part of childrens thoughts on Youtube as a digital room and what kind of feelings and emotions they experience while spending time there. LÄS MER

 5. 5. “Aldrig hjärtan till min chef”: Användningen av och inställningen till emojis i kommunikation på arbetsplatser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tilda Avesson; [2020]
  Nyckelord :Emoji; Psykologi; Arbetsliv; Arbetslivskommunikation; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Emoijs kan berika och tydliggöra digital kommunikation, samtidigt som de även kan skapa missförstånd och försämrade relationer. Hur emojis används i en arbetslivskontext är även relativt outforskat. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka användningen av och inställningen till emojis i kommunikation på arbetsplatser. LÄS MER