Sökning: "emoji"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet emoji.

 1. 1. Ljudmiljöer i form av emojier : En kvalitativ receptionsstudie om hur unga vuxna emojisätter olika ljudmiljöer

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Matilda Krantz; [2021]
  Nyckelord :Emoji; ljudmiljö; emotioner; tonalitet; unga vuxna; socialsemiotik; konnotation; denotation; skog; kök;

  Sammanfattning : Denna undersökning vill fylla kunskapsluckan om huruvida emojier och ljud kan komplettera varandra i vardagssituationer där användare av sociala medier inte kan höra det tillhörande ljudet till videon som spelas upp på deras smarttelefon. I denna uppsats undersöks hur unga vuxna emojisätter två olika ljudmiljöer för att ta reda på vilka emoji-mönster som kan identifieras samt vad i ljudet som väcker associationer till de emojier som deltagarna valt ut. LÄS MER

 2. 2. Designing a Shared Listening Experience for an Audiobook Streaming Service : A UX and UI Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mikaela Eriksson; Vilma Reponen; [2021]
  Nyckelord :User Experience; User Interface; UX; UI; Design; Personas; User Research; User Testing; Iterative Design; Contextual Design; Prototyping; Mobile Application; Figma; Sketch; Protopie; Storytel;

  Sammanfattning : This study, done in collaboration with Storytel, aimed to investigate whether a shared audiobook live listening experience would add value to users of the Storytel app and how such a feature could be designed in terms of User Experience and User Interface. The purpose was to determine the minimal viable product (MVP) and if live listening with others is interesting in itself or else, what is the most basic interaction type required in connection to the listening. LÄS MER

 3. 3. Emojis, brobyggare mellan människor eller bara onödigt grafiskt element? : En användarstudie om emojis betydelse för textad digital kommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dennis Lithander; Frida Hylin; [2021]
  Nyckelord :Emojis; chat communication; demography; visual communication; platforms; Emojis; chattkommunikation; demografi; visuell kommunikation; plattformar;

  Sammanfattning : Emojis anses av många vara en viktig komponent för att ge digitala konversationer en känslomässig nyansering och bidrar med tonalitet. Användning och uppfattning av dessa symboler kan variera och i denna uppsats undersöker vi om detta beror på ålder, emojis design eller om det påverkas av andra faktorer. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets profil på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :André Gustafsson; Jona Hartelius Jörpeland; [2021]
  Nyckelord :Emoji; Fritidshem; Instagram; Kommunikation; Meningsskapande; Multimodalitet; Representation; Semiotik; Social Media;

  Sammanfattning : Under den rådande pandemin av Covid-19 har många fysiska möten och kommunikationenmed andra människor förflyttats till att istället ske via digitala plattformar på sociala medier. Syftet med föreliggande studie har varit att synliggöra hur bilder med tillhörande text på Instagram fungerar som kommunikation mellan fritidshem, vårdnadshavare och omvärldensamt hur bild med tillhörande text fungerar som representation av fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Sentiment Analysis on Youtube Comments to Predict Youtube Video Like Proportions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isac Lorentz; Gurjiwan Singh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media websites are some of the world’s most popular websites and allow all users to have a voice and express opinions and emotions. Using sentiment analysis, these users’ opinions and emotions can be extracted and quantified. LÄS MER