Sökning: "emoji"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet emoji.

 1. 1. Män och kvinnor på Tinder En jämförande undersökning av hur en framställer sig, i ord och med emojier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Hillert; [2019-09-19]
  Nyckelord :Tinder; emoji; chatt; sociolingvistik; genusanalys;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning med en kvantitativ analys av tematiken i profiltexter på Tinder. Syftet är att studera hur män respektive kvinnor framställer sig i sina profiltexter, i ord och med emojier. Det finns två forskningsfrågor: 1. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp i ord? 2. LÄS MER

 2. 2. Emotion Classification with Natural Language Processing (Comparing BERT and Bi-Directional LSTM models for use with Twitter conversations)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Nathaniel Joselson; Rasmus Hallén; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We have constructed a novel neural network architecture called CWE-LSTM (concatenated word-emoji bidirectional long short-term memory) for classify- ing emotions in Twitter conversations. The architecture is based on a combina- tion of word and emoji embeddings with domain specificity in Twitter data. LÄS MER

 3. 3. Emojis - en del av den moderna marknadskommunikationen: En studie om hur konsumenter uppfattar emojis från företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Larsen; Fatiha Rashid; Daniel Schnell; [2019]
  Nyckelord :Emoji; marknadskommunikation; semiotik; kontext; sociala medier; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Avtalsbunden genom emojis? : Om digitala uttryckssymboler som tolkningsdata för avtalsbundenhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sophia Nyberg Altman; [2019]
  Nyckelord :avtal; avtalsbundenhet; tolkningsdata; digitala tolkningsdata; viljeförklaring; digital viljeförklaring; emoji; emojis; emojier; konkludent handlande; passivitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen har behandlats vilka förutsättningar det finns enligt svensk rätt för avtalsbundenhetatt uppstå genom kommunikation baserat på emojier. För att uppnå uppsatsens syfte har utretts(1) hur avtalsmekanismen fungerar traditionellt och digitalt, (2) om det finns tillbörligaalternativa former för avtalsslut, (3) hur emojin ter sig som tolkningsdata för avtalsbundenhetoch (4) om avtalstolkning kan reda ut eventuella svårigheter i att tolka emojin. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Emoji Usage : Differences in Preference and Function Across Genders

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Persson; [2019]
  Nyckelord :Emojis; CMC; Function; Complement; Replacement; Gender; Emojis; CMC; Funktion; Komplement; Ersättning; Kön;

  Sammanfattning : How do people make use of emojis in their daily computer-mediated communication? In order to obtain data, a sampling methodology was implemented in which data from 15 female and 15 male participants was used to provide reports on the differences in preference and functions of emoji usage across genders. The study found that in variety and in total, males tend to select a greater amount of emojis, in comparison to females. LÄS MER