Sökning: "emoji"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet emoji.

 1. 1. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 2. 2. ”YouTube är allt!" : En kvalitativ undersökning om barns upplevelser av Youtube som social och kulturell plattform

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Stefanie af Björksten; [2020]
  Nyckelord :Youtube; barn; media; barnkultur; barndomsforskning; emotioner; generationsordning; polyfon roman; emoji; karnevalteori;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate why children spend time on Youtube. The study tries to answer the question why by taking part of childrens thoughts on Youtube as a digital room and what kind of feelings and emotions they experience while spending time there. LÄS MER

 3. 3. “Aldrig hjärtan till min chef”: Användningen av och inställningen till emojis i kommunikation på arbetsplatser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tilda Avesson; [2020]
  Nyckelord :Emoji; Psykologi; Arbetsliv; Arbetslivskommunikation; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Emoijs kan berika och tydliggöra digital kommunikation, samtidigt som de även kan skapa missförstånd och försämrade relationer. Hur emojis används i en arbetslivskontext är även relativt outforskat. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka användningen av och inställningen till emojis i kommunikation på arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnor på Tinder En jämförande undersökning av hur en framställer sig, i ord och med emojier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Hillert; [2019-09-19]
  Nyckelord :Tinder; emoji; chatt; sociolingvistik; genusanalys;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning med en kvantitativ analys av tematiken i profiltexter på Tinder. Syftet är att studera hur män respektive kvinnor framställer sig i sina profiltexter, i ord och med emojier. Det finns två forskningsfrågor: 1. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp i ord? 2. LÄS MER

 5. 5. Emotion Classification with Natural Language Processing (Comparing BERT and Bi-Directional LSTM models for use with Twitter conversations)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Nathaniel Joselson; Rasmus Hallén; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We have constructed a novel neural network architecture called CWE-LSTM (concatenated word-emoji bidirectional long short-term memory) for classify- ing emotions in Twitter conversations. The architecture is based on a combina- tion of word and emoji embeddings with domain specificity in Twitter data. LÄS MER