Sökning: "emoticon"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet emoticon.

 1. 1. Identifying Hateful Text on Social Media with Machine Learning Classifiers and Normalization Methods - Using Support Vector Machines and Naive Bayes Algorithm

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hateful content on social media is a growing problem. In this thesis, machine learning algorithms and pre-processing methods have been combined in order to train classifiers in identifying hateful text on social media. LÄS MER

 2. 2. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 3. 3. Sentiment Classification in Social Media : An Analysis of Methods and the Impact of Emoticon Removal

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Andreas Pålsson; Daniel Szerszen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sentiment classification is the process of analyzing data and classifying it based on its sentiment conveying properties and the process has a multitude of applications in different industries. However, the different application areas also introduce diverse challenges in implementing the methods successfully. LÄS MER

 4. 4. Multi-class Sentiment Classification on Twitter using an Emoji Training Heuristic

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fredrik Hallsmar; Jonas Palm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sentiment analysis on social media is an important part of today's need for information gathering. Different machine learning techniques have been used in recent years, and usage of an emoticon heuristic to automatically annotate training sets has been a popular approach. LÄS MER

 5. 5. Do you know what I mean > :( : A linguistic study of the understanding ofemoticons and emojis in text messages

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Kelly; [2015]
  Nyckelord :interpreter; implicature; text message; emoticon; emoji; symbols; Relevance Theory; sign; inference;

  Sammanfattning : This study investigates the understanding of emoticons and emojis used in text messages. Theaim of this study is to determine whether there is a universal understanding of emoticons andemojis, which is important considering the number of people using them every day whensending text messages. LÄS MER